Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

Posiłki w przedszkolu

1. Przedszkole zapewnia cztery posiłki w ciągu dnia:

• śniadanie,
• obiad,
• i dwa podwieczorki

 

2. Przedszkole zapewnia również żywienie dzieci

• bezmlecznych,
• bezglutenowych.

 

3. Dzieci spożywają posiłki na stołówce.

4. W przedszkolu obowiązuje zakaz wchodzenia na stołówkę osobą postronnym.
5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu należy zgłosić ten fakt najpóźniej do godziny 8:30 (osobiście lub telefonicznie) w sekretariacie szkoły bądź dla wychowawcy grupy.
6. Zwroty za wyżywienie przysługują tylko, jeżeli nieobecność dziecka wynosi 3 dni i dłużej i została zgłoszona osobiście lub telefonicznie. Odliczanie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

Wydarzenia