Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

Regulamin korzystania ze stołówki

Regulamin korzystania ze stołówki

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z  późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69)
 3. Statut Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Białymstoku

 1. W przedszkolu obowiązuje zakaz wchodzenia na stołówkę osobom postronnym.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię przedszkolną dla dzieci, nauczycieli i pracowników PN Nr 1.
 3. Nauczyciele/wychowawcy spożywający obiady w placówce powinni korzystać ze stołówki na I piętrze.
 4. Dzieci 2, 3, 4 – letnie korzystają ze stołówki przedszkolnej. Dzieci 5 i 6 – letnie korzystają ze stołówki szkolnej na piętrze.
 5. Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek oraz nauczyciele – wychowawcy, asystentki i pracownicy obsługi.
 6. Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 7. Nauczyciele i pomoce wymagają kulturalnego zachowywania się w czasie spożywania posiłków oraz zachowania ciszy.
 8. Po spożytym przez dzieci posiłku wychowawczynie i asystentki powinny odstawić naczynia i sztućce do wyznaczonego okienka.
 9. Wszyscy korzystający ze stołówki przedszkolnej powinni dbać o ład i porządek.
 10. Za czystość pomieszczenia stołówki odpowiada szef kuchni i osoby obsługujące i wydające posiłki.
 11. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w stołówce odpowiadają wychowawcy i asystentki nauczyciela..
 12. W przypadku planowanej nieobecności dziecka w przedszkolu należy zgłosić ten fakt najpóźniej do godz. 8.30 (osobiście lub telefonicznie) w sekretariacie szkoły. Zwroty za wyżywienie przysługują od 3 dni nieobecności dziecka. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
 13. Koszt dziennego wyżywienia w przedszkolu wynosi:
  1. *8 zł. dieta ogólna
  2. *10 zł. dieta bezmleczna
  3. *12 zł. dieta bezglutenowa.

Wydarzenia