Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

Każdy odnosi sukcesy

Dzień Zabawy w grupie 3-latków „Biedronki”

Uczestnicy dzieci, rodzice, nauczyciele

Temat „Każdy odnosi sukcesy”  – zabawy ruchowe z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

 

Cel główny

stwarzanie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnianie motoryki oraz rozwijania kontaktów i porozumiewania się za pomocą ruchu

 

Cele

 • Integrowanie się we wspólnej zabawie
 • Budowanie poczucia bezpieczeństwa
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i w parach
 • Kształtowanie sprawności fizycznej oraz odkrywanie własnych możliwości dzieci
 • Wspieranie w budowaniu poczucia własnej wartości (dążenie do celu i odczuwanie satysfakcji z osiąganych sukcesów)
 • Tworzenie atmosfery radości, przyjaźni i zaufania

 

Metody

 • aktywne: elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne; zadań stawianych dziecku
 • słowne: objaśniające i instrukcje
 • oglądowe: modelowania, obserwacji i pokazu

 

Formy

zbiorowa, grupowa, indywidualna

 

Pomoce dydaktyczne

kolorowe karteczki z imionami uczestników; brystol z narysowanymi buźkami (J, L, K), kolorowe buźki; stare gazety, szary papier, taśma bezbarwna, nożyczki; nitrylowe rękawiczki (bezpudrowe), mazaki, plastikowe patyczki od balonów; wesoła muzyka;

 

Przebieg

Powitanie i zapoznanie z celem spotkania oraz zasadami zabawy

Zasady obowiązujące na zajęciach:

 • Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne.
 • Bierzemy udział we wszystkich zabawach.
 • Wspieraj dziecko w poczuciu kontroli i autonomii poprzez przestrzeganie jego prawa do swobodnej własnej decyzji (wspieranie w samodzielności).
 • Nie krytykuj innych.
 • Chwal dziecko nie tyle za efekty, co za jego starania i wysiłek oraz każde nowe osiągnięcie (np. pokonanie lęku, wykonanie nowego ćwiczenia).
 • Bądź partnerem. Ne rywalizuj z innymi.
 • Staraj się zachować dobre poczucie humoru.

 

Część wstępna:

 

„Mój nastrój” – próby określenia przeżywanego nastroju

Każdy uczestnik odkleja kartkę ze swoim imieniem i przykleja ją w odpowiednim miejscu na dużym brystolu:

Buzia uśmiechnięta  :) – dobry humor

Buzia smutna   :( – zły humor

Buzia :– trudno powiedzieć/ czuję się tak sobie

 

Część właściwa

 

ĆWICZENIA PROWADZĄCE DO POZNANIA WŁASNEGO CIAŁA

 

„Taniec robotów” – uczestnicy tańczą do wybranej muzyki: na sztywnych nogach, na palcach stóp, na piętach, z ugiętymi kolanami- zgodnie z poleceniem prowadzącego.

„Leniwe rączki, leniwe nóżki” – uczestnicy leżą na plecach z rękami wzdłuż ciała; unoszą do góry najpierw jedną nogę i rysują w powietrzu koło później drugą, to samo robią z rękoma; ćwiczenie powtarzamy kilka razy.

„Złap mnie” – dzieci (węże) czołgają się na brzuchu z wyciągnięciem i zginaniem na przemian rąk i nóg, próbują złapać uciekających rodziców. Rodzice zachęcają dziecko do podążania za nimi. Później zmiana.

 

ĆWICZENIA POZWALAJĄCE ZDOBYĆ PEWNOŚĆ SIEBIE

I POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA W OTOCZENIU

 

 „Małe mosty” – dorosły ustawia się na kolanach w podporze na pełnych dłoniach; dziecko przechodzi na czworaka pod mostem, nad mostem.

„Budujemy duże mosty” – dorośli ustawiają się w rzędzie w podporze na pełnych dłoniach i palcach stóp tworząc tunel pod którym kolejno czołgają się dzieci na brzuchu i na plecach

 

ĆWICZENIA UŁATWIAJĄCE NAWIĄZANIE KONTAKTU I WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM I GRUPĄ

 

„Kołyska” – dorosły w pozycji siedzącej tworzy swego rodzaju „fotelik” dla dziecka i obejmując je łagodnie kołysze do przodu i na boki.

„Koniki” – rodzice w klęku podpartym powoli i ostrożnie poruszają się po sali; dzieci siadają, kładą się przodem na ich plecach.

„Gwiazda” – uczestnicy kładą się w kole głowami na zewnątrz; chwytają się za ręce: jednocześnie zginają kolana i prostują, unoszą w górę nogi, ręce, głowy i machają ręką do osób z naprzeciwka.

„Masażyk” – jedna osoba z pary kładzie się przodem, druga obok niej w pozycji klęczącej wykonuje masażyk zgodnie z poleceniem prowadzącego; później następuje zmiana

 

Tu płynie rzeczka,

Tędy przeszła pani

na szpileczkach.

Tu stąpały słonie

I biegały konie.

 

Wtem przemknęła szczypaweczka,

 

Zaświeciły dwa słoneczka,

 

Spadł drobniutki deszczyk.

 

Czy Cię przeszedł dreszczyk?

 

wzdłuż kręgosłupa rysujemyz góry na dół falistą linię;

szybko kroczymy po plecach

opuszkami palców wskazujących;

powoli kroczymy

wewnętrzną stroną dłoni;

szybko, z wyczuciem stukamy

dłońmi zwiniętymi w pięści;

delikatnie szczypiąc wędrujemy

po plecach na skos;

powoli zataczamy dłońmi

koła, aż poczujemy ciepło;

leciutko stukamy opuszkami palców

na dole pleców dziecka

niespodziewanie, delikatnie szczypiemy dziecko w kark

 

 

ROZWIJANIE SPRAWNOŚCI MANUALNEJ I WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

 

„Przedszkolak” – wykonanie przedszkolaka z przygotowanych gazet.

Dzieci wspólnie z rodzicami wykonują papierowego przedszkolaka i nadają mu imię. Po wykonaniu każda grupa prezentuje swojego przedszkolaka.

 

Część końcowa

„Śmieszne łapki” – określenie swoich przeżyć w trakcie trwania zbaw/ ocena zajęć

N-el rozdaje uczestnikom nitrylowe rękawiczki. Zadaniem rodziców jest napełnić je powietrzem i umocować na plastikowym patyku, a następnie mazakiem wypisać 5 (na każdy palec) pierwszych emocji, odczuć, myśli, które towarzyszyły im podczas zajęć.

Np. bezpieczeństwo, tolerancja, swoboda, brak krytyki, zadowolenie, poczucie satysfakcji, pokonanie własnych zahamowań/ nieśmiałości, cały czas się uśmiechałam, było super, było nudno, czułam się rozluźniona, dobrze się bawiłam, odczuwałam przyjemność z dawania innym radości itp.

Gdy rodzice wykonują zadanie dzieci pomagają uporządkować salę. Następnie rodzice przekazują im swoje rękawiczki umocowane do patyczka i ozdabiają je wg własnych pomysłów.

„Kolorowe buźki” – określanie własnego nastroju po zakończeniu zajęć.

N-el rozkłada na środek sali kolorowe buźki L, J, K. Zadaniem uczestników jest określenie własnego nastroju i wybór odpowiedniej buźki.

 

Podziękowanie za wspólnie spędzony czas. Pożegnanie gości i uporządkowanie sali.

autor mgr Katarzyna Grom

Wydarzenia