Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

Kolorowe motyle

Scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich

 

Tematyka kompleksowa Mieszkańcy łąki.
Temat zajęć Kolorowe motyle – zabawa dydaktyczna.

 

Cele ogólne

– kształtowanie umiejętności społecznych dzieci poprzez zgodne funkcjonowanie w sytuacjach zadaniowych,

– rozwijanie umiejętności czytania globalnego,

– wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

– sprawne posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,

– rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego poprzez układanie historyjki obrazkowej.

Cele szczegółowe

– skupia uwagę na poleceniach nauczyciela,

– składa obrazek z części,

– dopasowuje proste wyrazy pod obrazki,

– stosuje się do umów i reguł w zabawach,

– porządkuje historyjkę obrazkową według chronologicznych wydarzeń,

– opowiada o rozwoju motyla,

– przelicza kropki i określa ich liczbę,

– posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 10 i więcej,

– reaguje na przerwę w muzyce.

 

Metody pracy

– słowna: rozmowa kierowana,

– oglądowa: pokaz, obserwacja,

– czynna: zadań stawianych dziecku,

 

Formy pracy

– zbiorowa,

– grupowa,

– indywidualna.

 

Środki dydaktyczne

szablony kwiatów, magnesy, szarfy, koperty z puzzlami, napisy do czytania globalnego, obrazki pór roku, płyta CD, dzwoneczek, koła od sersa, podkładki, historyjka obrazkowa, kartoniki z cyferkami, kartoniki z kropkami, bębenek, tamburyno, plakat gąsienicy.

 

I. Zajęcia wprowadzające

„Kwiaty” – zagadka cyfrowo-literowa

Na tablicy n-l umieszcza w rozsypce kolorowe kwiaty ponumerowane od 1-6. Zadaniem dzieci jest uporządkowanie kwiatów od 1-6, a następnie odczytanie hasła – znajdującego się na odwrocie szablonów – WIOSNA. N-l prowadzi rozmowę z dziećmi na temat pór roku, zwracając uwagę na obecną porę roku, którą jest właśnie wiosna. Omawia z dziećmi charakterystyczne zjawiska dla tej pory roku (budzenie się przyrody do życia).

 

II. Zajęcia właściwe

„ Puzzle” – składanie obrazka z części

Dzieci w marszu przy muzyce biorą przygotowane wcześniej szarfy (szarfy w 4 kolorach), tym samym dzielą się na zespoły wg kolorów szarf. Każdy zespół otrzymuje kopertę z puzzlami. Zadaniem każdego zespołu jest ułożenie puzzli (symptomy pór roku: motyl, bałwan, kolorowy liść, słoneczny parasol). Po ułożeniu puzzli, zadaniem każdego zespołu jest dobranie wyrazu (wiosna, lato, jesień, zima) do odpowiedniego obrazka.

 

„Wiosna budzi motyle” – zabawa ruchowa przy muzyce

Dzieci siedzą w kole z zamkniętymi oczami, są „motylami”. N-l wybiera jedno dziecko, które otrzymuje dzwoneczek i tym samym zostaje „Wiosną”. Zadaniem dziecka jest budzenie do życia siedzących motyli. Dziecko. które usłyszy obok swojego ucha dzwoneczek, czuje się obudzone, ustawia się za dzieckiem z dzwoneczkiem i maszeruje razem z nim. Zabawa kończy się aż wszystkie dzieci będą maszerowały za ”Wiosną”. Wszystkie obudzone motyle mogą przez chwilę tańczyć ,wirować jak motyle na łące przy muzyce.

 

„Tajemnicza przemiana” – historyjka obrazkowa

N-l rozdaje każdemu dziecku kopertę, w której znajduje się 6 obrazków przedstawiających cykl życia motyla. Zadaniem każdego dziecka jest ułożenie historyjki obrazkowej, następnie ponumerowanie obrazków od 1do 6. Po wykonaniu zadania chętne dzieci opowiadają jak przebiega cykl rozwoju motyla na poszczególnych obrazkach.

 

„Kwiaty i motyle”- zabawa orientacyjno -porządkowa

N-l rozkłada na podłodze kolorowe obręcze – są to „kwiaty”. Dzieci – motyle „fruwają” między kwiatami przy dźwięku tamburyna. Na hasło prowadzącego każdy motyl siada na najbliższym kwiatku (obręczy). Ponowne hasło – to powrót do zabawy. Czynność powtarzana jest kilka razy.

 

•„Gąsienica”- zabawa matematyczna

N-l rozkłada na dywanie duży arkusz, na którym narysowana jest  gąsienica składająca się z 11części – segmentów. Każde dziecko otrzymuję kartonik, na którym narysowana jest określona liczba kropek( od 1- 11). Następnie dzieci siadają w kole odwrócone plecami do nauczyciela, który znajduje się w środku koła. N-l na bębenku wystukuje liczbę kropek, dziecko, które poczuje się wywołane, odwraca się i umieszcza swój kartonik  w odpowiedniej części gąsienicy i wraca na miejsce. Zabawa kończy się jak wszystkie części gąsienicy zostaną zapełnione.

 

III. Zajęcia końcowe

 

„Motylek z wyobraźni” – zabawa rozwijająca wyobraźnie

N-l włącza relaksacyjna muzykę, podczas której dzieci podają sobie z „rąk do rąk” wyobrażonego motylka. Zadaniem każdego dziecka jest opowiedzenie kolegom historii swojego motyla (jak wygląda, skąd go ma itp.).Na koniec dzieci wypuszczają swoje wyobrażone motyle z rąk.

 

• Podsumowanie zajęć. Samoocena aktywności dzieci (nagrodzenie dzieci aktywnych na zajęciach).

 

mgr Paulina Jabłońska

Wydarzenia