Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

Potrafię ustalić, gdzie jest więcej, gdzie mniej, a gdzie tyle samo

 Scenariusz zajęć dla grupy 6-latków

Temat: „Potrafię ustalić, gdzie jest więcej, gdzie mniej, a gdzie tyle samo” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem gier interaktywnych.

 

Cele ogólne

 • Kształcenie umiejętności liczenia
 • Rozwijanie umiejętności działania na zbiorach

 

Cele

 • Ustalanie równoliczności w dwóch zbiorach poprzez policzenie znajdujących się tam obiektów
 • Ustalanie równoliczności zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary (na różne sposoby)
 • Przeliczanie i układanie tylu elementów, ile wskazuje ilość kropek na kostce

 

Metody wg M. Kwiatowskiej

o    słowne: objaśniająca i instrukcji
o    oglądowe: obserwacji i pokazu
o    czynne: zadań stawianych dziecku

 

Formy

o    zbiorowa
o    indywidualna

 

Środki dydaktyczne

duża kostka do gry; dla każdego dziecka: tacka z kołami w dwóch kolorach (10 kół czerwonych, 12 kół zielonych),po 7 sznureczków różnej długości; podkładki; gry interaktywne wyd. Juka; mazaki, kolorowe kartki w formacie A5; kartoniki z liczbami od 1 do 10; stempelki z marchewki, farby i podkładki do pracy

 

Przebieg

 

Zajęcia wprowadzające:

 

Magiczna kostka”– układanie elementów zgodnie z wyrzuconą ilością kropek na kostce.

 • Dzieci kolejno rzucają kostką do gry. Ich zadaniem jest zgromadzenie elementów jednego rodzaju zgodnie z wyrzuconą ilością oczek, np. 5 klocków, 4 piłek, 1 lalkę.
 • Przeliczanie zgromadzonych elementów: wykonywanie czynności ruchowych w zależności od ilości elementów, np. 3 podskoki

 

Zajęcia właściwe

 

„Czego jest więcej?”– ustalanie równoliczności zbiorów.

 

N-el rozdaje dzieciom tacki z kolorowymi kołami i sznurkami. Prosi o ułożenie ich na podkładkach, tak, aby nie pomieszały się kolorami. Następnie zadaje pytania:

 • Jakiego koloru kół jest więcej?
 • Co trzeba zrobić, aby dowiedzieć się, czego jest więcej? – Można policzyć, ułożyć w pary, połączyć sznurkami, ułożyć jedno na drugim. Dzieci kolejno sprawdzają równoliczność poprzez realizowanie swoich pomysłów. Zwrócenie uwagi na podwójną rolę ostatniego liczebnika (określa ostatni element i informuje o ilości policzonych obiektów).
 • Następnie n-el prosi o odłożenie na tackę dwóch elementów tak, aby kół każdego koloru było po 10. Przeliczenie i sprawdzenie ilości obiektów. Ustalenie, iż kół zielonych jest tyle samo co czerwonych.

 

„Więcej, mniej, tyle samo” – gra interaktywna z wykorzystaniem znaków <,>,=.

Zadaniem dzieci jest przeliczenie ilości elementów i ustalenie, gdzie jest więcej mniej, a gdzie tyle samo poprzez wybór odpowiedniego znaku <,>,= (wyjaśnienie, co oznaczają dane znaki).

Każde dziecko kolejno wykonuje zadanie na tablicy multimedialnej.

 

„Kwiatki”– gra interaktywna.

Zadaniem dzieci jest przeliczenie ilości kropek na kostce i przeciągnięcie palcem na łodygę tyle kwiatów, ile wskazuje liczba kropek. Każde dziecko kolejno wykonuje zadanie.

Za każdym razem dzieci pokazują liczbę kropek na palcach i wykonują czynności ruchowe adekwatnie do ilości oczek.

 

Zajęcia końcowe

„List matematyczny”– ustalanie równoliczności poprzez łączenie elementów w pary kreską

N-el zaprasza dzieci do stolików przy których lezą wcześniej przygotowane kolorowe kartki stemple, farby i mazaki. Mówi dzieciom, że teraz będziemy pisali list matematyczny do rodziców. Następnie n-el prosi o uwagę i wykonywanie kolejnych czynności zgodnie z pokazem:

 • Składamy kartkę na pół.
 • Każde dziecko na swojej kartce stawia tyle stempli, ile chce. Następnie składa zamyka kartkę tak, aby wykonane stemple odbiły się na drugiej stronie.
 • Wszystkie stemple trzeba policzyć i wybrać kartonik z właściwą liczbą.
 • Stempelki z jednej strony kartki należy połączyć linią ze stemplami (odbitkami) na drugiej stronie.
 • Podpisanie listów swoim imieniem.

 

Pytania

Co zauważyliście? – Stempli jest tyle samo na jednej i drugiej stronie.

 

Podsumowanie i zakończenie zajęć
Czynności porządkowe, mycie rąk i przygotowanie do obiadu.

autor mgr Katarzyna Grom

Wydarzenia