Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

W wiosennym lesie

Scenariusz zajęć w grupie 5 – latków

Temat „W wiosennym, czystym lesie” – zabawy dydaktyczna.

 

Zadania programowe

1. Kształtowanie postawy szacunku i ochrony przyrody:

 • prawidłowo i z szacunkiem zachowuje się w stosunku do zwierząt i roślin,
 • dba o przyrodę.

2. Rozwijanie zainteresowań muzycznych:

 • śpiewa piosenki z podziałem na role.

 

Cele

 • słuchanie dialogu i odpowiadanie na pytania dotyczące jego treści,
 • wymienianie zasad prawidłowego zachowania się w lesie,
 • tworzenie listy z zasadami zachowania się w lesie,
 • rysowanie wybranej zasady zachowania się w lesie,
 • śpiewanie piosenki,
 • ilustrowanie tekstu piosenki.

 

Formy

 • indywidualne,
 • grupowe,
 • zbiorowe.

 

Metody (wg Marii Kwiatowskiej)

 • słowne:  rozmowy i opowiadania,
  czynne: metoda samodzielnych doświadczeń.

 

Środki dydaktyczne

sylwety dwóch leśnych duszków, dwie ilustracje do dialogu, dzwoneczek, kartka czerwona z napisem NIE, kartka zielona z napisem TAK, karteczki z zasadami, opaski zwierząt, słoneczko – maskotka, czyste, małe karteczki, kredki, płyta CD z piosenką, kleje.

 

Przebieg zajęć

1.  Sprawdzenie obecności, liczenie obecnych dzieci, wybranie dyżurnego.

2. „Leśne duszki” – słuchanie dialogu.

Dzieci siedzą przed sztalugą, na której widnieje ilustracja z lasem i dziećmi w lesie, które nie zachowują się odpowiednio. Nauczyciel przy pomocy sylwet prowadzi dialog między dwoma leśnymi duszkami.

Duszek 1: My jesteśmy leśne duszki, co sprzątają las.

Duszek 2: Tam, gdzie my jesteśmy, zwierzęta mają dobrze, a i las odżywa.

Duszek 1: Co to jest za hałas? Co to za krzyki? I ten tupot?

Duszek 2: To dzieci z przedszkola.

Duszek 1: Z przedszkola? I nie wiedzą, jak się mają zachować w lesie?

Duszek 2: Widocznie nie uważały, gdy pani na ten temat z nimi rozmawiała.

Duszek 1: Zapytamy nasze dzieci, czy tak w lesie się zachowujemy.

Duszek 2: Powiedzcie, jak dzieci powinny się zachować w lesie? Czy mogą krzyczeć? Biegać? Łamać gałązki? Płoszyć zwierzęta? (dzieci odpowiadają na pytania, a nauczyciel zmienia na ilustrację, na której dzieci odwiedzające las zachowują się prawidłowo).

Duszek 1: Popatrz przyszła inna grupa. Ci na pewno pamiętają rozmowę na temat dbania o przyrodę!

Duszek 2: Zachowują się całkiem inaczej. Nie biegają, nie krzyczą, nie śmiecą. Chodzą i obserwują przyrodę. To prawdziwe przedszkolaki!

Nauczyciel zadaje pytania do wysłuchanego dialogu:

Kim są i co robią leśne duszki?

Która grupa dzieci zachowywała się w lesie prawidłowo?

 

3. Ćwiczenie ciszy wg M. Montessori

W związku z tym, że w lesie należy zachowywać się cicho poćwiczymy teraz naszą ciszę. Popatrz teraz co będę robiła, za chwilę powtórzysz to samo. Pamiętaj, że pokaże Ci kiedy masz wstać. Nauczyciel z dzwonkiem w ręku porusza się po obwodzie koła. Robi to po cichu i powoli, by dzwoneczek nie zadzwonił. Jeśli dzwonek zadzwoni, należy się zatrzymać i po chwili ruszyć dalej.

 

4. Porządkowanie zasad zachowania się w lesie.

Nauczyciel kładzie dwie kartki na dywanie – zieloną z napisem TAK i czerwoną z napisem NIE. Ma też przygotowane na małych karteczkach zachowanie się dzieci z dialogu. Zadaniem dzieci jest posegregować zachowanie odpowiednie na zieloną kartkę i zachowanie nieodpowiednie na kartkę czerwoną.

KRZYCZENIE

ŚMIECENIE

ŁAMANIE GAŁĄZEK

PŁOSZENIE ZWIERZĄT

DEPTANIE ROŚLIN

BIEGANIE

PALENIE OGNISKA

 

SPACEROWANIE

OBSERWOWANIE PRZYRODY

ROBIENIE ZDJĘĆ

BYCIE CICHO

ODPOCZYWANIE

ROBIENIE PIKNIKU

SPRZĄTANIE ŚMIECI PO SOBIE

 

5.  „Słonko zaświeciło” – śpiewanie piosenki połączone z ilustracją ruchową jej słów.

Nauczyciel wybiera dziecko, które będzie słonkiem. Następnie dzieli dzieci na grupy: misie, ptaszki, wiewiórki, zające, wręczając każdej grupie opaski. Wszystkie zwierzęta zapadają w sen. Podczas śpiewanie piosenki słońce wstaje na początku każdej zwrotki i budzi poszczególne zwierzęta. Na koniec zwrotki słońce i obudzone zwierzęta kładą się z powrotem spać.

1. Słonko zaświeciło ptaszki obudziło,
latają, ćwierkają, jedzenia szukają
Idzie noc, czas już spać,
znów zasypia cały las.
2. Słonko zaświeciło misia obudziło,
mruczy misio z głodu, szuka wszędzie miodu.
Idzie noc, czas już spać,
znów zasypia cały las.
3. Słonko zaświeciło wiewiórki zbudziło,
po lesie biegają, jedzenia szukają.
4. Słonko zaświeciło zające zbudziło,
po lesie biegają, jedzenia szukają.
Idzie noc, czas już spać,
znów zasypia cały las.
5. Słonko zaświeciło wszystkich obudziło,

po lesie biegają, jedzenia szukają.

Idzie noc, czas już spać,

znów zasypia cały las.

 

6. Ilustrowanie zasad zachowania się w lesie.

Po piosence dzieci wspólnie z nauczycielem jeszcze raz przypominają to co wolno i czego nie wolno robić w lesie. Dzieci biorą swoje kredki i siadają do stolików. Tam są już przygotowane małe karteczki. Dzieci rysują wybrane przez siebie zachowanie (dobre lub złe) w lesie. Następnie wracają na dywan i przyklejają ilustrację obok wybranego przez siebie zachowania.

 

7. Przyczepianie powstałych zasad obok ilustracji z dialogu w widocznym miejscu w sali.

autor mgr Monika Sztulc

Wydarzenia