Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

Ziemia, mój dom

 Scenariusz zajęć dla grupy 5-latków

Temat bloku: Wiem, jak dbać o przyrodę.

Temat dnia: „Ziemia, mój dom” – zajęcia przeprowadzone wg projektu ekologicznego „Mój dom – moje środowisko”.

 

Cele ogólne

 • wdrażanie do rozumienie potrzeby ograniczania ilości śmieci, np. poprzez opakowania wielokrotnego użytku

 

Cele

 • nauka właściwego segregowania odpadów
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów zgodnie z ich przeznaczeniem
 • wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie
 • reagowanie w umówiony sposób na przerwę w muzyce
 • manipulowanie przedmiotami, rozpoznawanie i nazywanie tworzywa z jakiego są wykonane

 

Metody wg M. Kwiatowskiej:

 • słowne: objaśniająca i instrukcji, rozmowy
 • oglądowe: obserwacji i pokazu
 • czynne: zadań stawianych dziecku

 

Formy

 • zbiorowa
 • grupowa
 • indywidualna

 

Środki dydaktyczne

globus; plastikowe butelki, gazety, torby foliowe, słoiki, plastikowe kubeczki, puszki, kartoniki po soczkach, patyczki po lizakach, papierki od cukierków, kapsle, puszki; szkło kolorowe; wycięte z brystolu kubły na śmieci: czerwony, żółty, zielony, niebieski, biały; koła w 4 kolorach: żółty, zielony, niebieski, czerwony; okrągłe ordery: przyjaciela przyrody; 4 wiaderka

 

Przebieg

 

Zajęcia wprowadzające

 

Wprowadzenie

– pokazanie globusa ziemskiego, jako miniatury przedstawiającej całą planetę Ziemię

– wokół rozrzucone są różne przedmioty

 

Ziemia zawsze była naszym domem. Kiedyś ludzie bardzo ją kochali, troszczyli się o nią i opiekowali. Nazywali ją Matką i nadali jej piękne imię Gaja. Później ludzie zapomnieli o tym zaczęli ją niszczyć min. poprzez wyrzucanie różnych odpadków i śmieci. Dlatego Ziemia dziś bardzo choruje i potrzebuje naszej pomocy.

Następnie nauczyciel prosi dzieci, by przez chwilę w ciszy i skupieniu zastanowiły się nad tym, czego życzyłyby Ziemi i rozesłały te życzenia w myślach dookoła. Po chwili prosi dzieci, aby powiedziały pozostałym, jakie to były życzenia. Zachęca też dzieci, aby zastanowiły się, jakie prezenty można zrobić Ziemi.

 

„Kolorowe śmieci”- zabawa z orientacyjno – porządkowa.

 

N-el umieszcza mówi, że przedmioty zgromadzone w sali, to śmieci zebrane z okolic przedszkola. Podczas muzyki dzieci poruszają się rytmicznie i rozglądają po sali.

Dzieci podzielone wcześniej na 4 grupy wg kolorów zgłaszają się po swoje wiaderka na śmieci. Zadaniem jest pozbieranie wszystkich znajdujących się w sali śmieci.

Po zakończeniu zadania, każde dziecko wybiera sobie tylko jeden przedmiot, który wyciąga z kubła. Kolejnym zadaniem dzieci jest opowiedzenie o wybranym przedmiocie: Co to jest? Do czego służy? Z jakiego tworzywa jest wykonany? Co możemy z nim zrobić? Do czego wykorzystać?

 

– każdy z Was wybrał coś plastikowego, szklanego, aluminiowego, papierowego

 

Zajęcia właściwe

 

„Gdzie z tym śmieciem?”- zabawa dydaktyczna.

 

 • N-el zadaje pytania dotyczące dbania o porządek w domu i przedszkolu:

Czy dbacie o porządek w swoich domach/ w przedszkolu? W jaki sposób?

 

– Wiecie już, iż należy dbać o porządek i czystość w domu i w podobny sposób należy dbać o czystość naszej pięknej Planety Ziemi.

 

 • Wyjmijcie teraz wszystkie zebrane do swoich kubłów śmieci i uważnie się im przyjrzyjcie. Każdy z tych przedmiotów za jakiś czas może stać się bezużyteczny i będziemy musieli go wyrzucić. Nie oznacza to jednak, że wszystkie przedmioty powinny trafić do jednego kubła i na jedno wysypisko śmieci. Należy zawsze podjąć mądrą decyzję – co z danym śmieciem zrobić?

 

 • Spróbujcie teraz uporządkować/ posegregować swoje śmieci w odpowiednie gromadki w zależności od tworzywa, z jakiego są wykonane (plastik, papier, szkło, aluminium).

– Sprawdzenie posegregowanych przedmiotów.

 

 • Zgromadzone przedmioty należy teraz umieścić w odpowiednich kubłach na śmieci. Waszym zadaniem będzie posegregowanie swoich śmieci:

 

-Mamy tu 5 wykonanych z brystolu kubłów na śmieci w różnych kolorach:

 

papier/ makulatura (niebieski): gazety, pudełka kartonowe, kartoniki po soczkach

plastik (żółty): plastikowe butelki, plastikowe zakrętki; reklamówki i torebki foliowe, plastikowe kubeczki i sztućce, patyczki po lizakach, papierki od cukierków

aluminium (czerwony): puszki, kapsle

szkło bezbarwne (biały): bezbarwne szklane butelki, słoiki

szkło kolorowe (zielony): szklane naczynia kolorowe

 

 • Dlaczego potrzebna jest segregacja odpadów? Dlaczego należy dbać o środowisko?

– posegregowane śmieci można wykorzystać ponownie, np. przetworzony plastik może posłużyć jako paliwo,

– butelki szklane – można je umyć wygotować we rządku a później wykorzystać do przechowywania innego soku czy jakieś produktu z cieczy

– makulatura- możemy ją zbierać przez cały rok, a później podczas różnych akcji zbiórkowych makulatury oddawać ją na przetworzenie i powstanie nowych np. gazet

 

Wnioski końcowe

– należy dbać o środowisko, bo to nasz dom

– przedmioty możemy w różny sposób wykorzystać: słoiki do konfitur, butelki do soków, jako wazoniki do kwiatków, gdy się je pomaluje itp.

– nie wszystkie przedmioty podlegają segregacji i powinny trafiać do dużych ogólnych kontenerów na śmieci

 

Zajęcia końcowe

 

„Węzeł gordyjski” – zabawa ruchowa.

 

Na dany znak wszystkie dzieci zamykają oczy, wyciągają ręce do przodu i z zamkniętymi oczami zbliżają się do środka kręgu, chwytają się za ręce. Ważne jest, aby każda dłoń chwyciła tylko jedną inną dłoń (nie nadgarstek, łokieć itp.). N-el daje znak, aby otworzyć oczy. Po ich otwarciu dzieci dostrzegają skomplikowaną plątaninę. Zadaniem dzieci jest rozplątanie węzła, przy czym uczestnicy muszą się cały czas trzymać za ręce.

– Ta zabawa pokazała nam, jak trudne jest dbanie o nasze środowisko i jak trudno rozwiązać problem z odpadami, ponieważ nie każdy człowiek wyraża chęć dbania o środowisko. Jak myślicie, dlaczego nie wszyscy dbają o to, by nasz planeta była piękna i czysta?

– Przy dobrej woli wszystkich ludzi angażujących się w dbanie o środowisko stopniowo można rozwiązać problem śmieci na całej Ziemi.

 

Podsumowanie i zakończenie zajęć.

– wręczenie orderów: przyjaciela przyrody.

 

Czynności porządkowe, mycie rąk i przygotowanie do obiadu.

autor mgr Katarzyna Grom

Wydarzenia