Prywatna Szkoła Podstawowa

Oferujemy wszechstronne nauczanie i wychowanie dzieci w zakresie 8-letniej zreformowanej szkoły podstawowej w oddziałach 16-osobowych.

Realizujemy obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin szkoły publicznej, ale rozszerzony – począwszy od klasy I – o naukę języka angielskiego, a także – od klasy IV – języka niemieckiego lub hiszpańskiego, zajęcia informatyczne z dostępem do internetu, tańca towarzyskiego, plastyczne i naukę pływania. Uzupełnieniem procesu dydaktyczno-wychowawczego są zajęcia pozalekcyjne – przedmiotowe koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, historyczne, informatyczne, sportowe, taneczne, wokalne, plastyczne, fotograficzne i teatralne. Do dyspozycji uczniów biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna, stałe doradztwo i opieka psychologa, logopedy, pomoc pielęgniarki szkolnej.

Świetlica czynna codziennie do godziny 17:00.