Co nas wyróznia

Oferujemy poszerzoną siatkę godzin dydaktycznych z niemal wszystkich przedmiotów, 5 godzin języka angielskiego w tygodniu od pierwszej klasy. Dodatkowo wiele zajęć fakultatywnych, które umożliwią rozwój każdego talentu, każdej umiejętności i realizację marzeń o przyszłości Państwa dzieci.

Obok najlepszych sprawdzonych tradycyjnych metod nauczania proponujemy metody nowoczesne, które pozwolą zdobyć naszym uczniom najważniejsze, preferowane kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie ludzi myślących, kreatywnych, tworzących rzeczywistość. Chcemy aby nasi uczniowie zdobytą wiedzę i umiejętności potrafili przełożyć na konkretne działania, by stali się aktywnymi uczestnikami życia społecznego, świadomymi swoich kompetencji, praw i obowiązków.