Co nas wyróznia

NASZA SZKOŁA to szkoła pozytywnych emocji, bezpieczna i przyjazna dla uczniów. SZKOŁA, która zapewnia wysoki poziom edukacji i rzetelnie przygotowuje swoich uczniów do kolejnych etapów kształcenia. SZKOŁA, która likwiduje konieczność uzupełniania wiedzy poza szkołą w ramach korepetycji, zajęć dodatkowych czy kursów językowych. SZKOŁA, która gwarantuje ciągłość i spójność edukacyjną na wszystkich poziomach nauczania.

Naszym priorytetem obok wysokiego poziomu nauczania jest wszechstronny rozwój i dobre wychowanie. Podejmujemy wiele ciekawych inicjatyw, realizujemy różnorodne projekty, dbamy o rozwój kompetencji językowych, społecznych i obywatelskich, które są kluczem do odniesienia sukcesu w przyszłości. Nieustannie zmieniamy się i rozwijamy dla naszych uczniów, których wychowujemy na aktywnych, mądrych i otwartych na świat młodych ludzi.

Obok najlepszych sprawdzonych tradycyjnych metod nauczania proponujemy metody nowoczesne, które pozwolą zdobyć naszym uczniom najważniejsze, preferowane kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie ludzi myślących, kreatywnych, tworzących rzeczywistość. Chcemy aby nasi uczniowie zdobytą wiedzę i umiejętności potrafili przełożyć na konkretne działania, by stali się aktywnymi uczestnikami życia społecznego, świadomymi swoich kompetencji, praw i obowiązków.