Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Marii Konopnickiej

Kontakt

Niepubliczne Przedszkole Nr 1
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku

 Dyrektor Marzena Sacharczuk

tel/fax 85 742 34 57

e-mail:  marzenasacharczuk@naszaszkola.com.pl

Prywatna Szkoła Podstawowa NR 8,
Prywatne Gimnazjum Nr 9
im. Marii Konopnickiej w Białymstoku

Dyrektor Sławomir Radecki

tel/fax 85 742 34 57

e-mail: radecki@naszaszkola.com.pl

Księgowość Emilia Kurianowicz

tel/fax 85 742 34 57 (wew. 15)

e-mail: emila.karczewska@naszaszkola.com.pl

Sekretariat

tel/fax 85 742 34 57 (wew. 11)

e-mail: sekretariat@naszaszkola.com.pl

Rachunek bankowy

86 2030 0045 1110 0000 0280 7580 Bank BGŻ

Wydarzenia