Kwestionariusz zgłoszenia dziecka

Karta zgłoszenia dziecka do Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Marii Konopnickiej w Białymstoku

Prosimy wypełnić wszystkie pola
  • Zgłaszam dziecko do:

  • DANE DZIECKA

  • DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

  • INFORMACJE DODATKOWE

  • Dane do kontaktu z osoba zgłaszającą dziecko

  • WYMAGANE PRAWEM