Nauczyciele

NAUCZYCIELE

Szkoły Podstawowej nr 8 w Białymstoku

Jolanta Kondraciuk

wychowawca kl. I

Jolanta Kniotek

wychowawca kl IIIa

Kinga Mordasiewicz

wychowawca kl IIIb

Wojciech Filipowicz

historia, wos

Magdalena Mroczko

język polski

Anna Modrzejewska

języka angielskiego

Adam Szymański

wychowanie fizyczne

Anna Kuptel

język angielski

Marta Budnik

język polski

Krzysztof Dowgiert

informatyka, technika

Anna Gąsowska

geografia, zajęcia artystyczne

Angelika Czarnecka

terapeuta specjalny

Izabela Chaniewska

język hiszpański

Maja Podobińska

matematyka, informatyka

Janina Orłowska

fizyka, chemia

Joanna Arcimowicz

wychowanie fizyczne

Bohdan Marciuk

informatyka, technika