Nauczyciele

NAUCZYCIELE

Szkoły Podstawowej nr 8 w Białymstoku

Jolanta Kondraciuk

wychowawca kl. I

Jolanta Kniotek

wychowawca kl IIIa

Kinga Mordasiewicz

wychowawca kl IIIb

Wojciech Filipowicz

historia, wos

Magdalena Mroczko

język polski

Anna Modrzejewska

języka angielskiego

Adam Szymański

wychowanie fizyczne

Anna Kuptel

język angielski

Krzysztof Dowgiert

informatyka, technika

Bohdan Marciuk

informatyka, technika

Janina Orłowska

fizyka, chemia

Angelika Czarnecka

terapeuta specjalny