O szkole

Dawno, dawno temu, bo w październiku 1991 roku, powstało pierwsze w Białymstoku Niepubliczne Przedszkole nr 1.Zawsze mówiliśmy: „Nasze przedszkole”. Po kilku latach doświadczeń przyszedł czas na Prywatną Szkołę Podstawową nr 8. Dziś też mówimy – NASZA SZKOŁA, a kiedy otworzyliśmy Prywatne Gimnazjum nr 9, tak już zostało. Zawsze marzyłam o szkole małej, kameralnej, w której wszyscy będą się znali i szanowali. Chciałam, by wszyscy mogli znaleźć w niej inspiracje, by nauczyciele i uczniowie dzielili się swoim entuzjazmem, zapałem i wiedzą, uczyli się innego patrzenia na świat. Bo to jest najcenniejsze w procesie edukacji. Chciałam, by w szkole wiele się działo i myślę tu zarówno o nauce, sporcie, plastyce, muzyce… teatrze, jak też rodzinnej atmosferze. Myślę, że bardzo wiele z tych marzeń spełniło się, bo spotkałam nie tylko wspaniałych pedagogów i uczniów, ale jednocześnie udało się przenieść do nowego budynku szkolnego przy ul. Ks. Abp. E. Kisiela z odpowiednim zapleczem dydaktycznym, salą gimnastyczną i nowoczesną kuchnią.

 

Oferujemy wszechstronne nauczanie i wychowanie dzieci w zakresie 8-letniej zreformowanej szkoły podstawowej w oddziałach 16-osobowych. Realizujemy obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin szkoły publicznej, ale rozszerzony – począwszy od klasy I – o naukę języka angielskiego, a także – od klasy IV – języka niemieckiego lub hiszpańskiego, zajęcia informatyczne z dostępem do internetu, tańca towarzyskiego, plastyczne i naukę pływania. Uzupełnieniem procesu dydaktyczno-wychowawczego są zajęcia pozalekcyjne – przedmiotowe koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, historyczne, informatyczne, sportowe, taneczne, wokalne, plastyczne i teatralne, oraz robotyka i fotografia. Do dyspozycji uczniów biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna, stałe doradztwo i opieka psychologa, logopedy, pomoc pielęgniarki szkolnej. Świetlica czynna codziennie do godziny 17:00.

SZKOŁA WPISANA DO EWIDENCJI SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH POD POZ. 74 W DNIU 13.06.1995 R. PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY I WYCHOWANIA w Białymstoku (NR KO.I.0145-20/95).