Dokumenty

Nazwa dokumentu Odnośnik
WSO 01.09.15 r. WO PSP8 Źródło
Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 8 im Marii Konopnickiej w Białymstoku Źródło
Program nauczania Źródło
Regulamin wewnętrzny Źródło
Regulamin świetlicy szkolnej Źródło
Koncepcja pracy Źródło