Program nauczania

Programy dopuszczone do użytku przez Dyrektora PSP 8 w Białymstoku w dniu 28.08.13 r.

Podstawa prawna: § 2 ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r.)

„§2. 2.Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego”, dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.”

Białystok, 28.08.2013 r.
Dopuszczam  Marzenek Rysiński

Klasa I

Zestaw szkolnych programów nauczania dla I etapu edukacyjnego

Dopuszczonych do użytku w PSP Nr 8 w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016

Numer dopuszczenia Zajęcia edukacyjne Tytuł programu nauczania Wydawnictwo / Autor Nauczyciel wnioskujący
PSP/I/02/13 Zajęcia komputerowe Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej w edukacji wczesnoszkolnej (wydanie II) HELION Danuta Kiałka Maja Podobińska
PSP/I/03/13 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej Express Publishing Magdalena Kłębowska Anna Modrzejewska- Kasprzak
PSP/I/04/13 Wychowanie fizyczne Autorski program nauczania Taekwon-do Wojciech Zdanuczyk Wojciech Zdanuczyk
PSP/I/05/13 Religia katolicka „W rodzinie dzieci Bożych“ Jedność / T. Śmiech, E. Kondrak B. Nosek Bożena Falkowska
PSP/I/06/13 Religia prawosławna Podstawa programowa nauczania Religii Prawosławnej PAKP-R5-323/12 Ks. Władysław Masajło
Białystok, 28.08.2013 r.
Dopuszczam  Marzenek Rysiński

Klasa II

Zestaw szkolnych programów nauczania dla I etapu edukacyjnego

Dopuszczonych do użytku w PSP Nr 8 w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016

PSP/II/02/13 Zajęcia komputerowe Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej w edukacji wczesnoszkolnej (Wydanie II)HELION Danuta KiałkaMaja Podobińska

Numer dopuszczenia Zajęcia edukacyjne Tytuł programu nauczania Wydawnictwo / Autor Nauczyciel wnioskujący
PSP/II/01/13 Edukacja zintegrowana muzyczna i plastyczna Program nauczania dla I etapu – edukacji wczesnoszkolnej „Szkoła na miarę” Nowa Era / B. Bieleń, T. Janicka- Panek, H. Małkowska – Zegadło Maja Podobińska
PSP/II/03/13 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej Express Publishing / Magdalena Kłębowska Joanna Fiedorczyk
PSP/II/04/13 Wychowanie fizyczne Autorski program nauczania Taekwon-do Wojciech Zdanuczyk Wojciech Zdanuczyk
PSP/II/05/13 Religia katolicka/td> „W rodzinie dzieci Bożych“ Jedność / T. Śmiech, E. Kondrak B. Nosek Bożena Falkowska
PSP/II/06/13 Religia prawosławna Podstawa programowa nauczania Religii Prawosławnej PAKP-R5-323/12 Ks. Władysław Masajło
Białystok, 28.08.2013 r.
Dopuszczam  Marzenek Rysiński

Klasa III

Zestaw szkolnych programów nauczania dla I etapu edukacyjnego

Dopuszczonych do użytku w PSP Nr 8 w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016

PSP/III/02/13 Zajęcia komputerowe „Przygoda z komputerem”. Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej. Kl. I-III. Program nauczania.”Videograf” Edukacja Sp. z o.o. M. JędrzejekMaja Podobińska

Numer dopuszczenia Zajęcia edukacyjne Tytuł programu nauczania Wydawnictwo / Autor Nauczyciel wnioskujący
PSP/III/01/13 Edukacja zintegrowana muzyczna i plastyczna Od A do Z „Edukacja z pasją Didasko/A.Juszkiewicz Jolanta Kondraciuk
PSP/III/03/13 Język angielski Program nauczania j. ang. dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Express Publishing Magdalena Kłębowska Anna Modrzejewska-Kasprzak
PSP/III/04/13 Wychowanie fizyczne Autorski program nauczania Taekwon-do Wojciech Zdanuczyk Wojciech Zdanuczyk
PSP/III/05/13 Religia katolicka/td> „W drodze do Wieczernika“ WAM / Ks. Władysław Kubik Bożena Falkowska
PSP/III/06/13 Religia prawosławna Podstawa programowa nauczania Religii Prawosławnej PAKP-R5-323/12 Ks. Władysław Masajło
Białystok, 28.08.2013 r.
Dopuszczam  Marzenek Rysiński

Klasa IV

Zestaw szkolnych programów nauczania dla II etapu edukacyjnego

Dopuszczonych do użytku w PSP Nr 8 w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016

Numer dopuszczenia Zajęcia edukacyjne Tytuł programu nauczania Wydawnictwo / Autor Nauczyciel wnioskujący
PSP/IV/01/13 Język polski „Czytać, myśleć, uczestniczyć“ – program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej Didasko/A.Juszkiewicz Jolanta Kondraciuk
PSP/IV/02/13 Język angielski Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej Renata Ranus i Magdalena Kondro Anna Kuptel
PSP/IV/03/13 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej Lektor Klett
Aleksandra Kubicka
Joanna Jarocka
PSP/IV/04/13 Muzyka „MUZYKA i MY”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach 4-6. WSiP / Ilona Pisarkiewicz Urszula Wiluk
PSP/IV/05/13 Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4–6 szkoły podstawowej Beata Mikulik Urszula Wiluk
PSP/IV/06/13 Historia i społeczeństwo „Wczoraj i dziś“.Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w kl. IV-VI szkoły podstawowej Nowa Era / T. Maćkowski Adam Lutarewicz
PSP/IV/07/13 Przyroda Program nauczania przyrody w kl.4-6 szkoły podstawowej „Tajemnice przyrody‘‘ Nowa Era / J.Golanko Teresa Łapicz
PSP/IV/08/13 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej GWO, M. Jucewicz, Karpiński, J. Lech Maja Podobińska
PSP/IV/09/13 Zajęcia komputerowe Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. (Wydanie II) Helion
Danuta Kiałka
Bohdan Marciuk
PSP/IV/10/13 Zajęcia techniczne Zajęcia techniczne. Program nauczania
dla szkoły podstawowej klasy 4-6.
Urszula Białka Bohdan Marciuk
PSP/IV/11/13 Wychowanie fizyczne Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie, sport, rekreacja. Szkoła podstawowa – klasy IV-VI. Program nauczania. Urszula Kierczak / WYDAW.”IMPULS”,2012r. Artur Perkowski
PSP/IV/12/13 Wychowanie fizyczne Autorski program nauczania Taekwon – Do Wojciech Zdanuczyk Wojciech Zdanuczyk
PSP/IV/13/13 Religia katolicka „Odkrywamy tajemnice Bożego świata“ Ks. K.Mielnicki, E. Kondrak,B. Nosek Bożena Falkowska
PSP/IV/14/13 Religia prawosławna Program nauczania religii prawosławnej PAKP-R5-323/12 Ks.Władysław Masajło
Białystok, 28.08.2013 r.
Dopuszczam  Marzenek Rysiński

Klasa Va / Vb

Zestaw szkolnych programów nauczania dla II etapu edukacyjnego

Dopuszczonych do użytku w PSP Nr 8 w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016

Numer dopuszczenia Zajęcia edukacyjne Tytuł programu nauczania Wydawnictwo / Autor Nauczyciel wnioskujący
PSP/V/01/13 Język polski „Czytać, myśleć, uczestniczyć“ – program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV – VI. szkoły podstawowej Nowa Era
Marlena Derlukiewicz
Katarzyna Radziszewska
PSP/V/02/13 Język angielski Program nauczania języka angielskiego -w szkołach podstawowych, klasy IV-VI Mariola Bogucka, Dorota Łoś Anna Kuptel Anna Modrzejewska
PSP/V/03/13 Język hiszpański Program nauczania języka hiszpańskiego w klasach IV-VI autorski Anna Aparicio Peralta
PSP/V/04/13 Muzyka „MUZYKA i MY”. Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w klasach 4-6. WSiP / Ilona Pisarkiewicz Urszula Wiluk
PSP/V/05/13 Plastyka Program nauczania plastyki w kl.IV-VI szkoły podstawowej „Plastyka“ Beata Mikulik Urszula Wiluk
PSP/V/06/13 Historia i społeczeństwo „Wczoraj i dziś”. Program nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV – VI szkoły podstawowej. Nowa Era / T. Maćkowski Adam Lutarewicz
PSP/V/08/13 Matematyka Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej GWO / M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech Maja Podobińska
PSP/V/09/13 Informatyka Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. (Wyd. II) Helion Danuta Kiałka Maja Podobińska
PSP/V/10/13 Zajęcia techniczne Zajęcia techniczne. Program nauczania
dla szkoły podstawowej klasy 4-6. ”Odkrywamy na nowo”
Urszula Białka Bohdan Marciuk
PSP/V/11/13 Wychowanie fizyczne Autorski program nauczania Taekwon-do Wojciech Zdanuczyk Wojciech Zdanuczyk
PSP/V/12/13 Wychowanie fizyczne Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie, sport, rekreacja. Szkoła podstawowa – klasy IV-VI. Program nauczania. Urszula Kierczak / WYDAW.”IMPULS”,2012r. Artur Perkowski
PSP/V/13/13 Religia katolicka „Odkrywamy tajemnice Bożego świata“ Ks. K.Mielnicki, E. Kondrak,
B. Nosek
Bożena Falkowska
PSP/V/14/13 Religia prawosławna Program nauczania religii prawosławnej Sobór PAKP Uch. Nr 289 30.03.1999 Ks.Władysław Masajło
PSP/V/15/13 WdŻwR Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V-VI
szkoły podstawowej.
RUBIKON / T.Król, K. Masnik, G. Węglarczyk Jolanta Kondraciuk
Białystok, 28.08.2013 r.
Dopuszczam  Marzenek Rysiński

Klasa VIa / VIb

Zestaw szkolnych programów nauczania dla II etapu edukacyjnego

Dopuszczonych do użytku w PSP Nr 8 w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016

Numer dopuszczenia Zajęcia edukacyjne Tytuł programu nauczania Wydawnictwo / Autor Nauczyciel wnioskujący
PSP/VI/01/13 Język polski „Słowa jak klucze II“ – program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej WSiP / T. Bugajska, M. Gudro, M. Małachowska, E.Tomińska i in. Katarzyna Radziszewska
PSP/VI/02/13 Język angielski Program nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych, klasy IV-VI Mariola Bogucka, Dorota Łoś Anna Kuptel
PSP/VI/03/13 Język hiszpański Program nauczania języka hiszpańskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej autorski Anna Aparicio Peralta
PSP/VI/04/13 Muzyka Program nauczania muzyki w kl. IV-VI szkoły podstawowej „Klucz do muzyki“ K. Jakóbczak-Drężak, K. Smoczyńska, A. Sołtysik Urszula Wiluk
PSP/VI/05/13 Plastyka Program nauczania plastyki w kl. IV-VI Szkoły Podstawowej „Plastyka“ WSiP / Stanisław K. Stopczyk, B. Neubrat Urszula Wiluk
PSP/VI/06/13 Historia i społeczeństwo Program nauczania historii i społeczeństwa w kl. IV-VI szkoły podstawowej. Nowa Era /W. Surdyk-Fertsch, B. Szeweluk-Wyrwa, G. Wojciechowski Adam Lutarewicz
PSP/VI/07/13 Przyroda Program bloku „Przyroda“ dla kl. IV-VI szkoły podstawowej (wersja 2011) Nowa Era / Małgorzata Kłyś, Ewa Sulejczak Teresa Łapicz
PSP/VI/08/13 Matematyka „Matematyka z plusem” GWO / M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech Kinga Lutarewicz
PSP/VI/09/13 Informatyka „Przygoda z komputerem”. Program nauczania informatyki w kl. IV-VI szkoły podstawowej. „Wydawnictwa Videograf” S.A. M. Jędrzejek,
M. Gilner
Bohdan Marciuk
PSP/VI/10/13 Technika Zajęcia techniczne. Program nauczania
dla szkoły podstawowej klasy 4-6.
Urszula Białka Bohdan Marciuk
PSP/VI/11/13 Wychowanie fizyczne Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie, sport, rekreacja. Szkoła podstawowa – klasy IV-VI. Program nauczania. Urszula Kierczak / WYDAW.”IMPULS”,2012r. Artur Perkowski
PSP/VI/12/13 Wychowanie fizyczne Autorski program nauczania Taekwon-do Wojciech Zdanuczyk Wojciech Zdanuczyk
PSP/VI/13/13 Religia katolicka „Drogi Przymierza“ WAM / Zbigniew Marek SJ Bożena Falkowska
PSP/VI/14/13 Religia prawosławna Program nauczania religii prawosławnej. PAKP-R5-323/12 Ks.Władysław Masajło
PSP/VI/15/13 WdŻwR Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej. RUBIKON / T.Król, K. Masnik, G. Węglarczyk Jolanta Kondraciuk
Białystok, 28.08.2013 r.
Dopuszczam  Marzenek Rysiński