Terminy konkursów

Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum.
 pdf_1  Dokument pdf

Regulaminy poszczególnych konkursów oraz zakresy wymagań dostępne są na stronie
 Kuratorium Oświaty w Białymstoku