Zestaw podręczników 2016/2017

Podręczniki do klasy I

 Lp.  Przedmiot  Autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania Numer dopuszczenia przez Ministra
 1  Edukacja
wczesnoszkolna
Pracujemy bez podręcznika.
 2  Język angielski
 1. Virginia Evans „Fairyland 2”; wyd. Egis Sp. z o.o.; 2009
15/2/2009/2015
 3  Religia katolicka
 1. K. Mielnicki, E. Kondrak;  „Żyjemy w Bożym świecie” Wyd. Jedność, Kielce 2012
AZ-11-01/12-KI-1/12
 4  Szachy
 1. Czesław M. Spisak,Szachy kurs podstawowy, CMS Białystok 2012
 5  Zajęcia komputerowe Pracujemy bez podręcznika

Podręczniki do klasy II

 Lp.  Przedmiot  Autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania Numer dopuszczenia przez Ministra
 1 Edukacja
wczesnoszkolna
 1. Joanna Białobrzeska, Urszula Smoczyńska „Od A do Z.” Klasa II. Podręcznik.
 2. Ćwiczenia cz. A-D. Ćwiczenia matematyczne. Cz.4-8.
 3. Zeszyt poszukiwacza skarbu. Śpiewankowo-zeszyt muzyczny
76/2/2010/z1
 2 Język angielski
 1.  Virginia Evans „Fairyland 3”; wyd. EGIS Sp. z o.o.; 2009
15/3/2009/2015
 3 Religia katolicka J. Czerkawski, E. Kondrak „Idziemy do Jezusa”
Wydawnictwo: Jedność, Kielce 2012
AZ-12-01/12-KI-3/12
 4 Szachy
 1. Czesław M. Spisak,Szachy kurs podstawowy, CMS Białystok 2012
 5 Zajęcia komputerowe Pracujemy bez podręcznika

Podręczniki do klasy III

 Lp.  Przedmiot  Autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania Numer dopuszczenia przez Ministra
 1 Edukacja
wczesnoszkolna
 1. Joanna Białobrzeska, Urszula Smoczyńska„Od A do Z. Klasa III”. Podręcznik część 1 . Ćwiczenia części A, B. Ćwiczenia matematyczne. Części 9,10„Od A do Z. Klasa III”. Podręcznik. Część 2. Ćwiczenia. Części C, D. Ćwiczenia do matematyki. Części 11, 12

76/3/2011

 

76/6/2011

 2 Język angielski
 1. Nick Beare, „Evolution Plus 1” + ćwiczenia, Wyd. Macmillan; 2014
675/1/2014
 3 Religia katolicka
 1. J. Czerkowski, E. Kondrak Zeszyt ćwiczeń „Jezus jest z nami” Wyd. Jedność Kielce 2013
AZ-13-01/12-KI-4/13
 4 Szachy
 1. Czesław M. Spisak, Szachy kurs podstawowy, CMS Białystok 2012
 5 Zajęcia komputerowe Pracujemy bez podręcznika

Podręczniki do klasy IV

Uczniom klasy IV podręczniki (poza podręcznikami do języków obcych) zostaną wypożyczone na rok przez bibliotekę szkolną (obowiązkowy ich zwrot do biblioteki po roku korzystania), pewna ilość ćwiczeń zostanie uczniom przekazana w użytkowanie na własność. Koszt otrzymanych przez ucznia podręczników i ćwiczeń(zakupionych przez szkołę w wydawnictwach) ograniczony jest wielkością dotacji ministerialnej, o którą się ubiegamy – otrzymana kwota dotacji na ucznia nie wystarczy na pokrycie kosztów wszystkich podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych. 

 Lp.  Przedmiot  Autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania Numer dopuszczenia przez Ministra
1 Język polski
 1.  Anna Klimowicz „Teraz polski! Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla klasy czwartej szkoły podstawowej”, Nowa Era, 2015
 2.  Anna Klimowicz i Krystyna Brząkalik, „Teraz polski! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej”, Nowa Era 2015
538/1/2012/2015
2 Język angielski
 1.  Nick Beare, „Evolution Plus 2” + ćwiczenia, Wyd. Macmillan; 2014
675/2/2014
3 Język hiszpański  Maria Luiza Hortrelano, Elena Gonzales „La Pandilla” Wydawnictwo EDELSA 2013, Podrecznik i ćwiczenia
4 Historia
 1.  Grzegorz Wojciechowski, „Wczoraj i dziś.” Historia i społeczeństwo – podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej; Nowa Era, 2015
 2.  Tomasz Maćkowski, „Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej ”
443/1/2012/2015
5 Przyroda
 1.  M.Marko-Worłowska, F.Szlajfer, J. Stawarz-„Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej” Nowa Era 2015 r.
 2. J. Golanko, U. Moździerz,J. Stawarz, „Tajemnice przyrody” Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej cz. 1 i 2. Nowa Era 2016 r.
 3. Atlas przyrodniczy kl. IV – VI szkoły podstawowej
399/1/2011/2014
6 Matematyka
 1.  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzecki, „Matematyka z plusem 4” , GWO,2015 r.

Ćwiczenia

 1.  Matematyka z plusem 4. Zeszyt ćwiczeń. Ułamki. Wersja A
 2.  Matematyka z plusem 4. Zeszyt ćwiczeń. Geometria. Wersja A
 3.  Matematyka z plusem 4. Zeszyt ćwiczeń. Liczby naturalne. Wersja A
 340/1/2015/z1
7 Plastyka  Pracujemy bez podręcznika
8 Muzyka
 1.  Monika Gromek, Grażyna Kilbach „Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.” Nowa Era Spółka z o.o 2015
 2.  „Lekcja muzyki” Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
 589/1/2012/2015
9 Zajęcia techniczne
 1.  Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz „Zajęcia techniczne. Część komunikacyjna. Podręcznik do szkoły podstawowej” Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.
 2. Urszula Białka „Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla szkoły podstawowej” Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 384/1/2011/2015

384/2/2012/2015

10 Religia katolicka
 1.  K. Mielnicki; E. Kondrak; B. Nosek „Miejsca pełne BOGActw” Wyd. Jedność, Kielce 2012
AZ-21-02/12-KI-1/12
 11 Zajęcia komputerowe  Pracujemy bez podręcznika

Podręczniki do klasy V

Uczniom klasy V podręczniki (poza podręcznikami do języków obcych) zostaną wypożyczone na rok przez bibliotekę szkolną (obowiązkowy ich zwrot do biblioteki po roku korzystania), pewna ilość ćwiczeń zostanie uczniom przekazana w użytkowanie na własność. Ilość otrzymanych przez ucznia podręczników i ćwiczeń (zakupionych przez szkołę w wydawnictwach) ograniczona jest wielkością dotacji ministerialnej – otrzymana kwota dotacji na ucznia nie wystarczy na pokrycie kosztów wszystkich podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.

 Lp.  Przedmiot  Autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania Numer dopuszczenia przez Ministra
1 Język polski
 1.  Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz „Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy V szkoły podstawowej” Nowa Era Spółka z o.o.
 2.  Marlena Derlukiewicz „Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy V szkoły podstawowej” Nowa Era Spółka z o.o. 2015
 3.  Anna Wojciechowska, Agnieszka Marcinkiewicz, „Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy 5 szkoły podstawowej”, część 1. i 2., Nowa Era Spółka z o.o.2015
538/2/2013/2015
2 Język angielski
 1.  Nick Beare, „Evolution Plus 3” + ćwiczenia, Wyd. Macmillan; 2014
675/3/2014
3 Język hiszpański Maria Luiza Hortrelano, Elena Gonzales „La Pandilla 2” Wydawnictwo EDELSA 2013, Podręcznik i ćwiczenia  442/2/2012
4 Historia
 1.  Grzegorz Wojciechowski, „Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej.” Nowa Era, 2015
 2. Tomasz Maćkowski, „Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy dla klasy piątej szkoły podstawowej” Nowa Era, 2015
443/2/2013
5 Przyroda
 1. J. Ślósarczyk, R. Kozik, F.Szlajfer -„Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej” Nowa Era 2015 r.
 2. J. Golanko, D. Marszał, U. Moździerz,, „Tajemnice przyrody” Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej cz. 1 i 2. Nowa Era 2016 r.
399/2/2013
6 Matematyka
 1. M. Dobrowolska, M. Karpiński, M. Jucewicz, P. Zarzecki, „Matematyka 5. Podręcznik”. GWO 2015 r.

Materiały ćwiczeniowe:

 1. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki. Cz. 1
 2. Zeszyt ćwiczeń. Liczby całkowite i ułamki. Cz. 2
 3. Zeszyt ćwiczeń. Geometria
340/2/2013
7 Plastyka  Pracujemy bez podręcznika
8 Muzyka
 1.  Monika Gromek, Grażyna Kilbach „Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.” Nowa Era Spółka z o.o, 2013
 2.  „Lekcja muzyki” Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej”, Nowa Era Spółka z o.o 2015
589/2/2013
9 Zajęcia techniczne
 1.  Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz „Zajęcia techniczne, część komunikacyjna. Podręcznik dla szkoły podstawowej”. Operon, 2011
 2.  Urszula Białka „Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla klas 4-=6 szkoły podstawowej.” Operon, 2012
  UWAGA!!! Nie trzeba kupować. Uczniowie posiadają je z lat ubiegłych.

384/1/2011/2015

384/2/2012/2015

10 Religia katolicka
 1.  K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska „Spotkania uBOGAcające” Wyd. Jedność Kielce 2013
AZ-22-02/12-KI-1/13
 11 Zajęcia komputerowe  Pracujemy bez podręcznika
 12 Wdżwr
 1. Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk „Wędrując ku dorosłości”
 4014-253A/99

Podręczniki do klasy VI

 Lp.  Przedmiot  Autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania Numer dopuszczenia przez Ministra
1 Język polski
 1.  Słowa na start! Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego 6, M. Derlukiewicz
  Słowa na start! Podręcznik do kształcenia językowego (ćwiczenia, cz. I i II ) A. Wojciechowska, A. Marcinkiewicz
538/3/2014/2015
2 Język angielski
 1.  Jenny Dooley, Virginia Evans „The Incredible 5”, część 3; Express Publishing, 2014
 2.  Jenny Dooley, Virginia Evans; ćwiczenia: „The Incredible 5 – Workbook and Grammar”, część 3 ; Express Publishing, 2014
442/3/2014
3 Język niemiecki
 1.  G. Motta, E. Wieszczeczyńska, E. Książek-Kempa, A. Kubicka, Podręcznik „Wir neu 6”, Lektor Klett 2014
 2.  Ćwiczenia „Wir neu 6”
 442/2/2012
4 Historia
 1.  Grzegorz Wojciechowski, „Wczoraj i dziś”. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI. Nowa Era, 2014
 2.  Tomasz Maćkowski, Wczoraj i dziś. Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej, część 1 i 2
443/3/2014
5 Przyroda
 1.  Joanna Stawarz, Feliks Szlajfer, Hanna Kowalczyk „Tajemnice przyrody” kl. VI Nowa Era 2014 r.
 2.  Tajemnice przyrody, zeszyt ćwiczeń, część 1, Nowa Era, 2015
 3.  Tajemnice przyrody, zeszyt ćwiczeń, część 2, Nowa Era, 2015
399/3/2014
6 Matematyka
 1.  Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki „Matematyka 6”. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe; 2014

Materiały ćwiczeniowe:

 1.  Matematyka z plusem 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne cz.1
 2.  Matematyka z plusem 6. Zeszyt ćwiczeń. Liczby i wyrażenia algebraiczne cz.2
 3.  Matematyka z plusem 6. Zeszyt ćwiczeń. Geometria.
340/3/2014
7 Plastyka  Pracujemy bez podręcznika
8 Muzyka
 1.  Monika Gromek, Grażyna Kilbach; „Lekcja muzyki.” Podręcznik do muzyki dla klasy VI szkoły podstawowej. Nowa Era Spółka z o.o, 2014
 2.  Monika Gromek, Grażyna Kilbach; . „Lekcja muzyki”.Zeszyt ćwiczeń do muzyki dla kasy szóstej szkoły podstawowej. Nowa Era
589/3/2014
9 Zajęcia techniczne
 1.  Urszula Białka, Jerzy Chrabąszcz „Zajęcia techniczne, klasa 4-6, podręcznik, część komunikacyjna”. Operon, 2011
 2. Urszula Białka „Zajęcia techniczne, klasa 4-6, Zajęcia techniczne. Część techniczna. Odkrywamy na nowo, podręcznik”. Operon, 2012
  UWAGA!!! Nie trzeba kupować. Uczniowie posiadają je z lat ubiegłych.

384/1/2011

384/2/2012

10 Religia katolicka
 1.  K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska „Tajemnice BOGAtego życia” Wyd. Jedność Kielce
 11 Zajęcia komputerowe  Pracujemy bez podręcznika
 12 Wdżwr
 1.  Teresa Król (red.); „Wędrując ku dorosłości. Podręcznik dla klasy V-VI szkoły podstawowej”, RUBIKON,
  UWAGA!!! Nie trzeba kupować. Uczniowie posiadają z roku ubiegłego.
705/2014