Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej

Program

Obok programu nauczania MEN wdrażamy programy autorskie, z uwzględnieniem umiejętności dobierania właściwych metod i form pracy do potrzeb i możliwości uczniów, wprowadzając innowacje pedagogiczne (między innymi pracy technikami przyspieszonego uczenia się).

Uzupełnieniem procesu dydaktyczno-wychowawczego są zajęcia pozalekcyjne – przedmiotowe koła zainteresowań: polonistyczne, matematyczne, historyczne, informatyczne, sportowe, taneczne, wokalne, plastyczne i teatralne. Do dyspozycji uczniów biblioteka z czytelnią, sala gimnastyczna, stałe doradztwo i opieka psychologa, logopedy, pomoc pielęgniarki szkolnej.

Świetlica czynna codziennie do godziny 17:00.

Nadchodzące wydarzenia

Aktualnie nie ma wydarzeń W nadchodzącym czasie

Partnerzy

Dziennik internetowy

Wydarzenia