Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej

Zestaw podręczników 2016/2017

Podręczniki do klasy I

Uczniom klasy I podręczniki (poza podręcznikami do języków obcych) zostaną wypożyczone na rok przez bibliotekę szkolną (obowiązkowy ich zwrot do biblioteki po roku korzystania), pewna ilość ćwiczeń zostanie uczniom przekazana w użytkowanie na własność. Koszt otrzymanych przez ucznia podręczników i ćwiczeń(zakupionych przez szkołę w wydawnictwach) ograniczony jest wielkością dotacji ministerialnej, o którą się ubiegamy – otrzymana kwota dotacji na ucznia nie wystarczy na pokrycie kosztów wszystkich podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń. 

 Lp.  Przedmiot  Autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania Numer dopuszczenia przez Ministra
1 Język polski
 1. Witold Bobiński, „Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Gimnazjum. Klasa 1. ”, WSiP, 2015;
  Z. Czarniecka – Rodzik, „Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego. Gimnazjum. Klasa 1”, WSiP 2015;
 2. Z. Czarniecka – Rodzik, „Gramatyka i stylistyka. Język polski. Ćwiczenia. Gimnazjum. Klasa 1”, WSiP 2015

26/1/2015/z1

164/1/2015/z1

2 Język angielski  Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor: „Gold Experience B1” ,  Wydawnictwo Pearson, 2014 r.
 254/1/2010/2015
3 Język niemiecki
 1.  G. Motta, A. Kubicka, J. Betleja „Język niemiecki dla gimnazjum. Magnet smart 2. Podręcznik.”
  Wydawnictwo „LektorKlett” 2015
 2.  G. Motta, A. Kubicka, J. Betleja „Język niemiecki dla gimnazjum. Magnet smart 2.Zeszyt ćwiczeń. Wersja podstawowa.” Wydawnictwo „LektorKlett” 2015
735/2/2015
4 Historia
 1.  Stanisław Roszak (red.) „Śladami przeszłości 1. Podręcznik do historii dla gimnazjum.” Nowa Era 2015
 2. „Śladami przeszłości 1.” E-book do historii dla gimnazjum.
60/1/2011/z1
399/1/2011/2014
6 Matematyka
 1.  Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz „Matematyka na czasie! 1. Podręcznik do matematyki do gimnazjum.” Nowa Era 2015
 2.  Matematyka na czasie! 1 E-book do matematyki dla gimnazjum. Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
 3.  „Matematyka na czasie! 1 . Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla gimnazjum.”  Nowa Era 2015
 4.  „Matematyka na czasie! 1 . E-ćwiczenia do matematyki dla gimnazjum.”
742/1/2015
7 Plastyka  Pracujemy bez podręcznika
8 Muzyka
 1.  Jan Oleszkowicz, „Gra muzyka” Podręcznik do muzyki dla gimnazjum. Nowa Era 2015
20/2009/2015
9 Geografia
 1.  R. Malarz, „Planeta Nowa 1” Podręcznik do geografii dla gimnazjum., Nowa Era 2015.
 2. „Planeta Nowa 1” E-book do geografii dla gimnazjum.
7/1/2009/2015
10 Biologia
 1. Małgorzata Jefimow, M.Sęktas, „Puls życia 1. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.” cz.1 i 2, Nowa Era 2015
 2. „Puls życia 1. ” E-book do biologii dla gimnazjum.
 3. Elżbieta Mazurek, Jolanta i Jacek Pawłowscy, Anna Zdziennicka „Puls życia 1. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla gimnazjum”
 4. „Puls życia 1. E-ćwiczenia do biologii dla gimnazjum.

58/1/2009/2015

 

 

58/2/2009/2015

 11 Chemia
 1. J. Kulawiak, T. Kulawiak, M. Litwin, „Chemia Nowej Ery 1, Podręcznik do chemii dla gimnazjum”, Nowa Era 2015 r.
 2. „Chemia Nowej Ery 1.” E-book do chemii dla gimnazjum.
49/1/2009/2014
 12 Fizyka
 1. Barbara Sagnowska i inni „Świat fizyki. Podręcznik Gimnazjum”. Cz. 1. WSiP 2015 r.
11/1/2009/2015
 13 Informatyka Pracujemy bez podręcznika
 14 Technika Pracujemy bez podręcznika
 15 Religia Pracujemy bez podręcznika

Podręczniki do klasy II

Uczniom klasy II podręczniki (poza podręcznikami do języka angielskiego) zostaną wypożyczone na rok przez bibliotekę szkolną (obowiązkowy ich zwrot do biblioteki po roku korzystania), pewna ilość ćwiczeń zostanie uczniom przekazana w użytkowanie na własność. Ilość otrzymanych przez ucznia podręczników i ćwiczeń(zakupionych przez szkołę w wydawnictwach) ograniczona jest wielkością dotacji ministerialnej, o którą się ubiegamy – otrzymana kwota dotacji na ucznia nie wystarczy na pokrycie kosztów wszystkich podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń. 

 Lp.  Przedmiot  Autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania Numer dopuszczenia przez Ministra
1 Język polski

Witold Bobiński, „Świat w słowach i obrazach 2 Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Gimnazjum. Klasa 2.” ,                                          WSiP, 2016

Z. Czarniecka – Rodzik, „Gramatyka i stylistyka. Podręcznik do kształcenia językowego. Gimnazjum. Klasa 2, WSiP, 2016

26/2/2009

164/2/2009

2 Język angielski Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynor: Gold Experience B2 ,  Wydawnictwo Pearson, 2014 r
3 Język hiszpański
 1.  

  Encina AlonsoArija, M. M. Salles, N. S. Baulenas                                  „Gente Joven 2” (wydanie szkolne) podręcznik i ćwiczenia

  Wydawnictwo „LektorKlett” 2015

254/2/2012
3 Język niemiecki
 1.  G. Motta, A. Kubicka, J. Betleja „Język niemiecki dla gimnazjum. Magnet smart 2. Podręcznik.”
  Wydawnictwo „LektorKlett” 2015
 2.  G. Motta, A. Kubicka, J. Betleja „Język niemiecki dla gimnazjum. Magnet smart 2.Zeszyt ćwiczeń. Wersja podstawowa.” Wydawnictwo „LektorKlett” 2015
735/2/2015
4 Historia
 1.  Stanisław Roszak, „Śladami przeszłości” . Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum. Nowa Era 2010
60/2/2010
5 WOS
 1.  Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski „Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum.” część 1. Nowa Era 2009
77/1/2009
6 Matematyka
 1. Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz „Matematyka na czasie! Podręcznik do matematyki dla klasy 2 gimnazjum.”  Nowa Era 2016 Matematyka na czasie! 2  E-book do matematyki dla gimnazjum.

  Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka „Matematyka na czasie!2 .  Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla gimnazjum.”  Nowa Era 2016 Matematyka na czasie! 2 . E-ćwiczenia do matematyki dla gimnazjum.”

168/2/2010
20/2009/2015
8 Geografia
 1.  Dawid Szczypiński, Mirosław Wójtowicz, „Planeta Nowa 2” Podręcznik do geografii dla klasy drugiej gimnazjum, część 2., Nowa Era 2009.
 2.  Ewa Ćwiklińska, Anna Wawrzkowicz „Planeta Nowa 2. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy drugiej gimnazjum”
7/2/2009
9 Biologia
 1. Małgorzata Jefimow, „Puls życia” cz.2 ,Nowa Era 2009
58/2/2009
 10 Chemia
 1. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin, „Chemia Nowej Ery” Podręcznik cz. 2. Nowa Era 2009
49/2/2009
 11 Fizyka
 1.  Barbara Sagnowska (red.) „Świat fizyki”. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 2, Wyd. Zamkor 2010
11/2/2010
12 Edukacja dla bezpieczeństwa
 1. Jarosław Słoma, Grzegorz Zając Żyję i działam bezpiecznie
  Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla gimnazjum.
  Nowa Era 2015
 17/2009/2015
 13 Informatyka Pracujemy bez podręcznika
 14 Zajęcia techniczne
 1.  Irena Kowalczyk, „Zajęcia papieroplastyczne”. Zeszyt tematyczny z ćwiczeniami dla ucznia.
  Wydawnictwo Pedagoigiczne OPERON Sp. z o.o. Gdynia 2009.
 15 Religia Pracujemy bez podręcznika
 16 Zajęcia artystyczne Pracujemy bez podręcznika

Podręczniki do klasy III

 Lp.  Przedmiot  Autor, tytuł, wydawnictwo, rok wydania Numer dopuszczenia przez Ministra
1 Język polski
 1.  W. Bobiński, „Świat w słowach i obrazach 3. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego. Gimnazjum. Klasa 3.”, WSiP, 2010 r. i kolejne
 2. Z. Czarniecka – Rodzik, „Gramatyka i stylistyka 3”, WSiP, 2010 r. i kolejne
26/3/2010
2 Język angielski
 1.  Uczniowie kończą podręcznik i ćwiczenia
  Rosemary Aravanis i Stuart Cochrane, „Code Green B1+” , wyd Macmillan
 2.  Uczniowie zakupują:
  Marta Rosińska, Grzegorz Śpiewak , „Egzamin Gimnazjalny. Repetytorium z Testami” wyd Macmillan
348/2011
3 Język hiszpański

Francisca Castro, Ignacio Rodero, Carmen Sardinero, “Companeros 2”,

Sociedad General Española de Librería, S.A. División Libros Avda.

Francisca Castro, „Companeros 2. Ćwiczenia” Sociedad General Española de Librería, S.A. División Libros Avda.

 

Uczniowie nie muszą nic kupować – mają podręcznik i ćwiczenia z klasy drugiej

 
4 Historia
 1.  Stanisław Roszak, „Śladami przeszłości”. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum. Nowa Era 2010
60/3/2011
6 Matematyka
 1.  Praca zbiorowa pod redakcja M. Dobrowolskiej, „Matematyka 3”. Podręcznik dla gimnazjum. GWO 2011
 2.  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska „Matematyka 3.” Zeszyt ćwiczeń + CD-ROM, GWO 2011
168/III/2011
7 WOS
 1. Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski „Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum.” część 2. Nowa Era 2015
20/2009/2015
8 Geografia
 1.  Mariusz Szubert „Planeta Nowa 3. Podręcznik do geografii dla klasy trzeciej gimnazjum. Cz. 3” Nowa Era, 2010
 2. Ewa Ćwiklińska, Anna Wawrzkowicz, Justyna Knopik „Planeta Nowa . Zeszyt ćwiczeń + EduQrsor 3”, Nowa Era 2014
7/3/2010
9 Biologia
 1.  Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas „Puls życia 3. Podręcznik do biologii dla gimnazjum.” cz.3 ,Nowa Era 2010
58/3/2010
 10 Chemia
 1. Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin, „Chemia Nowej Ery cz. 3. Podręcznik dla gimnazjum.”, Nowa Era 2010
49/3/2010
 11 Fizyka
 1.  Barbara Sagnowska (red.) „Świat fizyki”. Podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 3, Wyd. Zamkor 2010
11/3/2010
 13 Informatyka Pracujemy bez podręcznika
 14 Zajęcia techniczne
 1.  Irena Kowalczyk, „Zajęcia papieroplastyczne”. Zeszyt tematyczny z ćwiczeniami dla ucznia. Wyd. Pedagoigiczne OPERON Sp. z o.o. Gdynia 2009.
 2. Uczniowie nie muszą nic kupować – mają ćwiczenia z klasy drugiej.
 15 Religia Pracujemy bez podręcznika
 16 Zajęcia artystyczne Pracujemy bez podręcznika

Wydarzenia