Prywatne Gimnazjum Nr 9 im. Marii Konopnickiej

Program nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2015/16

Programy dopuszczone do użytku przez dyrektora PG 9 w Białymstoku w dniu 28.08.13 r.

Podstawa prawna: § 2 ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r.)

„§2. 2.Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego”, dopuszcza do użytku  w danej szkole dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.”

Białystok, 28.08.2013 r.
Dopuszczam  Marzenek Rysiński

Klasa I

Zestaw szkolnych programów nauczania dla III etapu edukacyjnego

Dopuszczonych do użytku w PG Nr 9 w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016

Numer dopuszczenia Zajęcia edukacyjne Tytuł programu nauczania Wydawnictwo / Autor Nauczyciel wnioskujący
 PG/I/01/13 Język polski  Program nauczania języka polskiego. „Świat w słowach i obrazach“. WSiP,
Magdalena Bobińska
Katarzyna Radziszewska
 PG/I/02/13 Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla Gimnazjum III.1 (kurs kontynuacyjny) Barbara Tittenbrun i Ewa Piotrowska  Anna Kuptel
 PG/I/03/13 Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum dla początkujących i kontynuujących naukę WSIP
Paweł Piszczatowski
Joanna Jarocka
 PG/I/04/13 Muzyka Program nauczania muzyki w gimnazjum „Gra muzyka“. Nowa Era
Jan Oleszkowicz
Urszula Wiluk
 PG/I/05/13 Plastyka Program nauczania plastyki w gimnazjum „Bliżej sztuki“. WSiP
S. K. Stopczyk
Urszula Wiluk
 PG/I/06/13 Historia „Śladami przeszłości” Program nauczania ogólnego historii w kl. I-III gimnazjum. Nowa Era / T. Kowalewska, T. Maćkowski Adam Lutarewicz
 PG/I/07/13 Wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro” Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w kl. I-III gimnazjum Nowa Era
T. Kowalewska
Adam Lutarewicz
 PG/I/08/13 Geografia Program nauczania geografii dla gimnazjum „Planeta Nowa 1“ Nowa Era
Ewa Tuz, Dawid Szczypiński
A. Zdziennicka
Łucja Piszcz
 PG/I/09/13 Biologia Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls Życia“ A. Zdziennicka Katarzyna Oniszczuk
 PG/I/10/13 Chemia Program nauczania chemii w gimnazjum Nowa Era
Teresa Kulawik, Maria Litwin
Janina Orłowska
 PG/I/11/13 Fizyka Program nauczania fizyki w gimnazjum. Świat fizyki. Zamkor
Barbara Saganowska
Janina Orłowska
 PG/I/12/13 Matematyka „Matematyka z plusem“ GWO / M. Jucewicz,
M. Karpiński, J. Lech
Kinga Lutarewicz
 PG/I/13/13 Informatyka  Poznajemy informatykę. Program nauczania dla gimnazjum. VIDEOGRAF /
A. Bremer, M. Słowik
Bohdan Marciuk
 PG/I/14/13 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania
fizycznego dla gimnazjum „Zdrowie. Sport. Rekreacja”
Oficyna Wydawnicza
IMPULS, Kraków 2011/
Urszula Kierczak, Janusz Janota
Artur Perkowski
 PG/I/15/13 Religia katolicka „Odsłonić twarz Chrystusa“. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w gimnazjum. W. Kubik AZ-3-01/1 ks. Tomasz Zubrycki
 PG/I/16/13 Religia prawosławna  Program nauczania religii prawosławnej PAKP-R6-323/12 Ks.Władysław Masajło
 PG/I/17/13 WdŻwR Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania do klas I-III gimnazjum. RUBIKON T. Król, K. Masnik, G. Węglarczyk Jolanta Kondraciuk
Białystok, 28.08.2013 r.
Dopuszczam  Marzenek Rysiński

Klasa II

Zestaw szkolnych programów nauczania dla III etapu edukacyjnego

Dopuszczonych do użytku w PG Nr 9 w Białymstoku w roku szkolnym 2015/2016

Numer dopuszczenia Zajęcia edukacyjne Tytuł programu nauczania Wydawnictwo / Autor Nauczyciel wnioskujący
PG/II/01/13 Język polski Program nauczania języka polskiego. „Świat w słowach i obrazach“. WSiP Jolanta Lewonowska
PG/II/02/13 Język angielski Program nauczania języka angielskiego poziom III.1 Barbara Tittenbrum, Ewa Piotrowska Joanna Fiedorczyk
PG/II/03/13 Język hiszpański Program nauczania języka hiszpańskiego w gimnazjum. Agnieszka Dudziak-Szukała
Piotr Przystanowicz
Anna Aparicio Peralta
PG/II/04/13 Historia „Śladami przeszłości” Program nauczania ogólnego
historii w kl. I – III gimnazjum.
Nowa Era
T. Kowalewska, T. Maćkowski
Adam Lutarewicz
PG/II/05/13 Wiedza o społeczeństwie „Dziś i jutro” Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w kl. I – III gimnazjum Nowa Era
T. Kowalewska
Adam Lutarewicz
PG/II/06/13 Geografia Program nauczania geografii dla gimnazjum „Planeta Nowa 1“. Nowa Era
Ewa Tuz, Dawid Szczypiński
Łucja Piszcz
PG/II/07/13 Biologia Program nauczania biologii w Gimnazjum „Puls Życia“ A. Zdziennicka Katarzyna Oniszczuk
PG/II/08/13 Chemia Program nauczania chemii w gimnazjum Nowa Era / T. Kulawik, M. Litwin Janina Orłowska
PG/II/09/13 Fizyka Świat fizyki Zamkor/
Barbara Saganowska
Janina Orłowska
PG/II/10/13 Matematyka „Matematyka z plusem” GWO / M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech Kinga Lutarewicz
PG/II/11/13 Informatyka Poznajemy informatykę. Program nauczania dla gimnazjum. VIDEOGRAF/
A. Bremer, M. Słowik
Bohdan Marciuk
PG/II/12/13 Wychowanie fizyczne Program nauczania wychowania
fizycznego dla gimnazjum „Zdrowie. Sport. Rekreacja”
Oficyna Wydawnicza
IMPULS, Kraków 2011/
Urszula Kierczak, Janusz Janota

/ Marzena Kurzak

Artur Perkowski
PG/II/13/13 Edukacja dla bezpieczeństwa Edukacja dla bezpieczeństwa. Program nauczania dla gimnazjum. Lech Patrzek / Wydawnictwo OPERON 2009 Ireneusz Szymczyk
PG/II/14/13 Religia katolicka „Odsłonić twarz Chrystusa“. Program nauczania religii rzymskokatolickiej w gimnazjum. W. Kubik AZ-3-01/1 ks. Tomasz Zubrycki
PG/II/15/13 Religia prawosławna Program nauczania religii prawosławnej PAKP-R6-323/12 Ks.Władysław Masajło
PG/II/16/13 WdŻwR Wędrując ku dorosłości.
Wychowanie do życia w rodzinie.
Program nauczania do klas I-III gimnazjum.
RUBIKON T. Król, K. Masnik, G. Węglarczyk Jolanta Kondraciuk
PG/II/17/13 Zajęcia techniczne Wędrując ku dorosłości.
Wychowanie do życia w rodzinie.
Program nauczania do klas I-III gimnazjum.
Urszula Białka/
Wyd. Operon 2009
Bohdan Marciuk
PG/II/18/13 Zajęcia artystyczne „Zajęcia artystyczne w zakresie sztuk muzycznych i plastycznych” Program autorski
Urszula Wiluk
Urszula Wiluk
Białystok, 28.08.2013 r.
Dopuszczam  Marzenek Rysiński

Wydarzenia