Mróweczki

2 latki

wychowawcy:

mgr Monika Sztulc

lic. Katarzyna Piotrowska

asystent nauczyciela:

lic. Katarzyna Szatyłowicz