Rekrutacja

Wymagane dokumenty

Wypełniona Karta Zgłoszenia Dziecka do przedszkola (Kwestionariusz Przedszkola – do pobrania na tej stronie lub poniżej).

 

Warunki przyjęcia dziecka

Rozmowa kandydata i jego rodziców z dyrektorem przedszkola.

♦ Pozytywny wynik rozmowy z wychowawcą.

♦ Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor po zapoznaniu się z wynikami procedury kwalifikacyjnej.

♦ Sposób przeprowadzania, formy i zakres postępowania kwalifikacyjnego określa na każdy rok szkolny dyrektor.

 

Terminarz

15 stycznia-15 kwietnia – składanie dokumentów, rozmowy kwalifikacyjne.

30 kwietnia – ogłoszenie listy przyjętych oraz przekazanie informacji o wolnych miejscach.

15- 29 sierpnia – dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.

 

 

Formularze do pobrania

Kwestionariusz ucznia – plik doc Kwestionariusz ucznia – plik pdf

 

KWESTIONARIUSZ UCZNIA PSP 8

Pobierz

 

Pobierz