Zajęcia dodatkowe

Rytmika

Prowadząca mgr Barbara Kozakiewicz-Kisiel
Dzieci pracują w grupach wiekowych, w formie zabawy uczą się śpiewu, tańca i gry na prostych instrumentach.
Zajęcia 1 x w tygodniu (4, 5 i 6 latki).

Zajęcia umuzykalniające metodą E. E. Gordona

Prowadząca mgr Katarzyna Świderska
Podczas zajęć dziecko skupia się tylko na jednej rzeczy – śpiewaniu lub rytmizowaniu, aby efektywnie przyswoić sobie daną umiejętność. W śpiewaniu wykorzystuje się wszystkie skale modalne, co daje ciekawe dla dzieci melodie, łatwo zapadające w pamięć i poszerzające horyzonty wyobraźni muzycznej. Dzieci uczęszczające od najmłodszych lat na zajęcia umuzykalniające mają łatwość i lekkość w improwizacji (potrafią wymyślać swoje melodie i rytmu w danej skali i metrum).
Zajęcia 1 x w tygodniu (2 i 3 latki).

Taekwondo

Prowadząca mgr Wojciech Zdanuczyk
Zajęcia te wpływają na koncentrację uwagi, równowagę, dyscyplinę oraz odporność psychiczną, sprzyjają rozwijaniu gibkości, sprężystości, prawidłowemu rozwojowi układu kostnego, uczą samoobrony i współdziałania w grupie.
Zajęcia 1 x w tygodniu (4, 5 i 6 latki).

Język Angielski

Prowadząca mgr Magdalena Karpińska
Dzieci poznają język poprzez zabawę i piosenkę z wykorzystaniem metody Total Phisical Response – ruch całym ciałem.
Zajęcia 2 x w tygodniu (2, 3, 4 latki), 3 x w tygodniu (5 i 6 latki)

Edukacja i rekreacja informatyczna

Prowadząca mgr Maja Podobińska
Treści zajęć z komputerem i iPadem powiązane zostały z programem wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-6 letnich. Zachęcają do samokształcenia poprzez korzystanie ze specjalnie przygotowanych dla najmłodszych programów multimedialnych.
Zajęcia 1 x w tygodniu (5 i 6 latki).

Gimnastyka korekcyjna

Prowadząca mgr Edyta Bruczko
Poprzez gry i zabawy ruchowe dzieci kształtują zdrowe, zgrabne i piękne sylwetki.
Zajęcia 1 x w tygodniu (zgodnie z zaleceniem lekarza).

Szachy

Prowadząca mgr Jarosław Galej
Celem zajęć szachowych jest pomoc we wszechstronnym rozwoju dzieci przy pomocy& szachów. Mamy na myśli rozwój osobowości i rozwój umysłowy (min. kształcenie pamięci, umiejętności trwałej koncentracji, wyobraźni, fantazji oraz myślenia logicznego i twórczego).
Zajęcia 1 x w tygodniu (5 i 6 latki).

Terapia pedagogiczna

Prowadząca mgr Barbara Puciłowska
Zajęcia mają na celu udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w problemach edukacyjnych bądź wychowawczych przejawianych przez naszych wychowanków, oraz nawiązywanie współpracy z rodzicami i gronem pedagogicznym.
Zajęcia zgodnie z zaleceniami psychologa i pedagoga (za zgodą Rodziców).

Koło perkusyjne

Prowadząca mgr Barbara Kozakiewicz-Kisiel
Zajęcia z koła perkusyjnego ma na celu bardziej szczegółowe zaznajomienie dzieci z instrumentami perkusyjnymi. Dzieci dowiadują się o budowie instrumentu takiego jak: bębenek, tamburyn, talerze, trójkąt, kastaniety, grzechotki, terkotki, klawesyn, kabazy i innych. Zaznajamiają się z prawidłowym sposobem uzyskiwania efektów dźwiękowych i ich cech charakterystycznych. Dzieci poznają tu również zapis nutowy i symbole zapisu perkusyjnego. Będą także eksperymentowały z nietypowymi przedmiotami, które brzmią podobnie jak instrumenty perkusyjne (np. szelest papieru).
Zajęcia 1x w tygodniu (5 i 6 latki).

 

Dodatkowo w każdej grupie prowadzone są dwa razy w miesiącu koła zainteresowań:

 

Rybki 3 latki –

Sówki 4 latki –

Myszki 4 latki –

Misie 5 latki – koło Małego Odkrywcy, koło plastyczne

Delfinki 6 latki –

Żabki 6 latki – koło Sowa Mądra Głowa, koło plastyczne

Gwiazdki gr. Montessori –

Zajęcia odpłatne Dla chętnych

Basen

Instruktor pływania mgr Zbigniew Szczygieł
Zajęcia te odbywają na pływalni Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej. Dzięki nim dzieci kształcą i doskonalą umiejętność pływania, wykonują wiele ćwiczeń i zabaw w wodzie.
Zajęcia 1x w tygodniu (4, 5, i 6 latki).

Terapia logopedyczna

Prowadzący mgr Monika Sztulc
Zajęcia logopedyczne pozwalają dzieciom nauczyć się prawidłowo artykułować głoski języka polskiego. Zajęcia poprzedzone są bezpłatną diagnozą, którą objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.
Dzieci wymagające terapii logopedycznej spotykają się na indywidualnych zajęciach 1 x w tygodniu.

Koło taneczne

Prowadzący mgr Barbara Kozakiewicz – Kisiel
Zajęcia mają na celu rozwijanie wrażliwości muzycznej i rytmicznej. Dzieci uczą się układów tanecznych do muzyki klasycznej, nowoczesnej i folkowej. Opanowane umiejętności przedstawiają podczas uroczystości i imprez przedszkolnych.
Zajęcia 1x w tygodniu (4, 5 i 6 latki)

Zumba

Prowadzący Mobilna Szkoła Tańca Paaro
Zumba Kids to zajęcia promujące zdrowy styl życia wśród najmłodszych. Zumba Kids , czyli połączenie Zumba Fitness (Salsa, Cumbia, Reggaeton, Hip-Hop oraz innych tańców) i treningu zapewnia dzieciom maksimum zabawy i fitness’u w tym samym czasie. Duży nacisk kładziemy przy tym na pełne bezpieczeństwo uczestników.
Zajęcia 1x w tygodniu (3, 4, 5 i 6 latki)