Zajęcia dodatkowe

Rytmika

Prowadząca mgr Barbara Kozakiewicz-Kisiel
Dzieci pracują w grupach wiekowych, w formie zabawy uczą się śpiewu, tańca i gry na prostych instrumentach.
Zajęcia 1 x w tygodniu (2, 3, 4, 5 i 6 latki).

Taekwondo

Prowadząca mgr Karolina Łapińska
Zajęcia te wpływają na koncentrację uwagi, równowagę, dyscyplinę oraz odporność psychiczną, sprzyjają rozwijaniu gibkości, sprężystości, prawidłowemu rozwojowi układu kostnego, uczą samoobrony i współdziałania w grupie.
Zajęcia 1 x w tygodniu (4, 5 i 6 latki).

Język Angielski

Prowadząca mgr Katarzyna Magosiewicz
Dzieci poznają język poprzez zabawę i piosenkę z wykorzystaniem metody Total Phisical Response – ruch całym ciałem.
Zajęcia 3 x w tygodniu (2, 3, 4, 5 i 6 latki)

Szachy

Prowadząca mgr Urszula Ulecka
Celem zajęć szachowych jest pomoc we wszechstronnym rozwoju dzieci przy pomocy& szachów. Mamy na myśli rozwój osobowości i rozwój umysłowy (min. kształcenie pamięci, umiejętności trwałej koncentracji, wyobraźni, fantazji oraz myślenia logicznego i twórczego).
Zajęcia 1 x w tygodniu (5 i 6 latki).

Terapia pedagogiczna

Prowadząca mgr Sylwia Wincewicz
Zajęcia mają na celu udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w problemach edukacyjnych bądź wychowawczych przejawianych przez naszych wychowanków, oraz nawiązywanie współpracy z rodzicami i gronem pedagogicznym.
Zajęcia zgodnie z zaleceniami psychologa i pedagoga (za zgodą Rodziców).

Koło perkusyjne

Prowadząca mgr Barbara Kozakiewicz-Kisiel
Zajęcia z koła perkusyjnego ma na celu bardziej szczegółowe zaznajomienie dzieci z instrumentami perkusyjnymi. Dzieci dowiadują się o budowie instrumentu takiego jak: bębenek, tamburyn, talerze, trójkąt, kastaniety, grzechotki, terkotki, klawesyn, kabazy i innych. Zaznajamiają się z prawidłowym sposobem uzyskiwania efektów dźwiękowych i ich cech charakterystycznych. Dzieci poznają tu również zapis nutowy i symbole zapisu perkusyjnego. Będą także eksperymentowały z nietypowymi przedmiotami, które brzmią podobnie jak instrumenty perkusyjne (np. szelest papieru).
Zajęcia 1x w tygodniu (5 i 6 latki).

Logorytmika

Prowadząca mgr Monika Sztulc
Zajęcia prowadzące w formie zabaw z muzyką, słowem i dźwiękiem, które rozwijają aparat artykulacyjny, wspomagają prawidłowy proces oddychania, rozwijają percepcją słuchową oraz rozwijają mowę małych dzieci.
Zajęcia 2 x w miesiącu (2 i 3 latki)

Zajęcia odpłatne Dla chętnych

Basen

Instruktor pływania
Zajęcia te odbywają na Pływali Rodzinnej BOSiR przy ul. Stromej. Dzięki nim dzieci kształcą i doskonalą umiejętność pływania, wykonują wiele ćwiczeń i zabaw w wodzie.
Zajęcia 1x w tygodniu (4, 5, i 6 latki).

Terapia logopedyczna

Prowadzący mgr
Zajęcia logopedyczne pozwalają dzieciom nauczyć się prawidłowo artykułować głoski języka polskiego. Zajęcia poprzedzone są bezpłatną diagnozą, którą objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.
Dzieci wymagające terapii logopedycznej spotykają się na indywidualnych zajęciach 1 x w tygodniu.

Koło taneczne

Prowadzący mgr Barbara Kozakiewicz – Kisiel
Zajęcia mają na celu rozwijanie wrażliwości muzycznej i rytmicznej. Dzieci uczą się układów tanecznych do muzyki klasycznej, nowoczesnej i folkowej. Opanowane umiejętności przedstawiają podczas uroczystości i imprez przedszkolnych.
Zajęcia 1x w tygodniu (4, 5 i 6 latki)

Wingee Rozwiń Skrzydła

Prowadzący Mobilna Akademia Rozwoju Paaro
Rozwój w połączeniu z zabawą to forma w jakiej chcemy dzieciom przekazywać naszą najlepszą wiedzę w zakresie rozwoju osobistego i stawania się lepszym, odważniejszym, bardziej otwartym i potrafiącym się bardziej cieszyć z tego co się robi. Wierzę, że dzieci zasługują na to co najlepsze.
Zajęcia 1x w tygodniu (3, 4, 5 i 6 latki)