Plan współpracy z rodzicami na rok szk. 2017/2018

PLAN  WSPÓŁPRACY  Z  RODZICAMI  NA ROK  SZK. 2017/2018

 

Cele:

  • wypracowanie więzi z rodzicami w roli współtwórców i odpowiedzialnych za organizację pracy przedszkola
  • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych,
  • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji między pokoleniowych,
  • dbanie o wszechstronny rozwój dziecka, poznanie jego indywidualnych potrzeb, zainteresowań i uzdolnień

 

Plan współpracy TUTAJ