Program

W NASZYM PRZEDSZKOLU  jest miła, ciepła, serdeczna i radosna atmosfera. Tutaj wszystkie dzieci czują się jak we własnym domu. Mieścimy się na parterze nowego, 3-kondygnacyjnego budynku, zlokalizowanego na cichym, spokojnym osiedlu Nowe Miasto. Mamy bardzo ładne, kolorowe i estetycznie urządzone sale zajęć i zabaw, salę rekreacyjno – sportową, salę informatyczną oraz podwórko z pięknym placem zabaw. Dysponujemy bogatą bazą środków dydaktycznych, nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, wieloma wspaniałymi zabawkami edukacyjnymi.
Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2 – 6 lat. Czynne jest w godzinach od 6:30 do 18:00. W tym czasie dzieci mają zapewnione cztery smaczne i zdrowe posiłki: śniadanie, obiad i dwa podwieczorki.

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogów. Wszystkie nauczycielki uczestniczą w różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach, aby pogłębiać swoją wiedzę i jeszcze lepiej móc wykonywać swoją pracę.

Oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego, placówka zatrudnia także specjalistów wspierających rozwój dzieci: psychologa i logopedę. Całym tym zespołem w doskonały sposób kieruje już od dwudziestu siedmiu lat Pani dyrektor mgr Ewa Suchocka, wspomagana przez Panią dyrektor przedszkola mgr Marzenę Sacharczuk.

 

NASZE PRZEDSZKOLE zapewnia bezpieczny, wszechstronny i radosny rozwój każdego dziecka. Mała liczba dzieci w grupie, umożliwia nauczycielowi głębsze, indywidualne poznanie swoich wychowanków, sprzyja rozwijaniu ich zdolności, zainteresowań i twórczości. Wychowawca tak organizuje zajęcia, aby przynosiły dziecku radość, by zaspokajały jego pragnienia i możliwości. Są to zajęcia rozwijające mowę i myślenie, plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, teatralne, doskonalące zmysły, kształcące niezbędne umiejętności. Dodatkowo w ramach czesnego umożliwiamy dzieciom naukę języka angielskiego już od 2  roku życia, zajęcia z TAEKWON-DO od 4 roku życia, zajęcia informatyczne od 5 roku życia, zajęcia muzyczno-rytmiczne oraz gimnastykę korekcyjną we wszystkich grupach wiekowych.

 

ZESTAW   PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

NIEPUBLICZNEGO  PRZEDSZKOLA  NR  im. Marii Konopnickiej w Białymstoku

na rok szkolny 2018/19, 2019/20, 2020/21

 

Lp. Nazwa programu Autorzy Wydawnictwo Nr dopuszczenia

Obowiązuje

w grupach

Nauczyciele realizujący
1. „Wokół przedszkola”

Małgorzata Kwaśniewska

Joanna Lendzion

Wiesława Żaba-Żabińska

MAC EDUKACJA PWP.1/2018-21

Grupy

3-6 latki

K. Romanowska

A. Perkowska

G. Kossakowska

A. Kasiuk

B. Petelska

K. Piotrowska

N. Zarecka

2. „Program wspomagania rozwoju, wychowania i edukacji starszych przedszkolaków”

Edyta Gruszczyk – Kolczyńska,

Ewa Zielińska

NOWA ERA PWP.2/20-18-21 5-6 latki

G. Kossakowska

A. Kasiuk

B. Petelska

3. „Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych”

Edyta Gruszczyk – Kolczyńska,

Ewa Zielińska

WSiP PWP.3/20-18-21 3-4 latki

K. Romanowska

A. Perkowska

4. „Odkryjmy Montessori raz jeszcze…”

Anetta Albinowska

Renata Czekalska

Aleksandra Gaj

Barbara Lauba

Joanna Matczak

Anna Piecusiak

Joanna Sosnowska

Oficyna Wydawnicza Impuls PWP.4.MONTE/2018-21 MONTESSORI

E. Korżyńska

I. Matysiak

5. „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” Magdalena Appel, Joanna Zarańska, Ewa Piotrowska Macmillan PWP.5.ANG/2018-21 Wszystkie grupy wiekowe M. Karpińska
6. „Program wychowawczo – profilaktyczny Przedszkola Niepublicznego nr 1”

B. Petelska

K. Romanowska

A. Perkowska

Program własny PW.6/2018-21 Wszystkie grupy wiekowe Wszyscy nauczyciele

 

PROGRAMY  PROFILAKTYCZNE:

 

  1. „Wiem, czuję, rozumiem. Wychowanie do wartości”
  2. „Ratujemy i uczymy ratować”
  3. „Sieci@ki”
  4. „Trening umiejętności społecznych”

 

Lp. Nazwa programu Termin realizacji

Odpowiedzialni/

koordynatorzy

Grupa

1.

 

 

„Wiem, czuję, rozumiem” – wychowanie do wartości

 

 

cały rok

 

wychowawczynie

 

3 – 6 latki

 

 

2.

 

”Ratujemy i uczymy ratować”

 

1 x w półroczu

 

 

 

mgr Agata Perkowska

mgr Edyta Bruczko

 

6 latki

5 latki  Montessori

3.

Treningu umiejętności społecznych

 

 

cykl spotkań

 

mgr Barbara Puciłowska – psycholog

 

Myszki 5-l.

 

4.

„Sieci@ki”

 

cykl zajęć

 

 

wychowawczynie

 

5 – 6 latki

 

 

NASZE PRZEDSZKOLE oferuje również bogaty kalendarz uroczystości i imprez otwartych z udziałem rodziców. Organizujemy całodniowe wycieczki, wyjścia do teatru, kina, muzeum oraz zapraszamy wiele ciekawych gości: aktorów, muzyków oraz autorów literatury dziecięcej. Nasi wychowankowie biorą czynny udział w różnorodnych konkursach i przeglądach dla dzieci.
Mamy nadzieję, że nasza strona internetowa przedstawi Państwu, wszystko to, co się dzieję w naszym wesołym przedszkolu. Serdecznie zapraszamy do wpisywania się w księdze gości oraz do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości, imprez i wycieczek przedszkolnych odbywających się w ciągu roku. Zainteresowanych naszym przedszkolem Rodziców zapraszamy do odwiedzenia naszej palcówki.

Czekamy na Was!

 

I. WIZJA PRZEDSZKOLA

  OBRAZ ABSOLWENTA
• Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.
• Nauczyciele przygotowując wychowanka do szkoły-integrują proces wychowawczy i dydaktyczny.
• Wychowankowie posiadają umiejętności kluczowe, które zapewniają im osiągnięcie sukcesu w szkole.
• Absolwenci potrafią porozumiewać się z dorosłymi i sensownie funkcjonować  w sytuacjach zadaniowych.
 

OBRAZ KADRY
• Wszyscy nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z kwalifikacjami.
• Dyrektor dba o systematyczny rozwój jakościowy placówki.
• Pracownicy przedszkola podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z planem rozwoju przedszkola.
• Nauczyciele organizując proces uczenia się dopasowują go korzystnie do rzeczywistych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
• Nauczyciele intensywnie wspomagają dziecko w rozwijaniu umiejętności społecznych i kształtują odporność emocjonalną na sytuacje trudne.
• Klimat przedszkola sprzyja efektywnej pracy.

 

OBRAZ BAZY PRZEDSZKOLA
• Przedszkole jest przyjazne dziecku i jego rodzicom.
• Baza i wyposażenie zapewniają pełną realizację zadań przedszkola.

II. MISJA  PRZEDSZKOLA

Myślą przewodnią naszej misji  jest przesłanie znanego felietonisty, szanowanego człowieka Roberta Fulghum, który pisał, jak ważne są w życiu proste prawdy poznawane właśnie w grupie przedszkolaków:

• Dziel się z innymi
• Bądź fair.
• Odkładaj rzeczy w miejsca, skąd je wziąłeś.
• Nie bij.
• Sprzątaj po sobie.
• Nie bierz rzeczy, które nie należą do ciebie.
• Przeproś, jeśli kogoś uraziłeś.
• Umyj ręce przed jedzeniem.
• Nie zapomnij spuścić wody w toalecie.
• Żyj w równowadze – naucz się trochę i pomyśl trochę, i maluj, i rysuj, i potańcz, i pograj i popracuj każdego dnia trochę.
• Kiedy wychodzisz uważaj na ruch uliczny.
• Dostrzegaj wszystkie cuda tego świata.

Stawiamy więc na wychowanie  – celowe i systematyczne wzmacnianie zachowań pożądanych i osłabianie niechcianych.
Będziemy dążyć  do tego, by wychowanie było wspólną podróżą dzieci i dorosłych.
Zadbamy o to, by dziecko prowadzone przez nas miało poczucie własnej wartości, w tym poczucie godności, poczucie bezpieczeństwa.
Organizując proces uczenia będziemy przestrzegać prawidłowości rozwojowych, dostosowując ten proces do rzeczywistych potrzeb i możliwości dziecka.