Program

W NASZYM PRZEDSZKOLU  jest miła, ciepła, serdeczna i radosna atmosfera. Tutaj wszystkie dzieci czują się jak we własnym domu. Mieścimy się na parterze nowego, 3-kondygnacyjnego budynku, zlokalizowanego na cichym, spokojnym osiedlu Nowe Miasto. Mamy bardzo ładne, kolorowe i estetycznie urządzone sale zajęć i zabaw, salę rekreacyjno – sportową, salę informatyczną oraz podwórko z pięknym placem zabaw. Dysponujemy bogatą bazą środków dydaktycznych, nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, wieloma wspaniałymi zabawkami edukacyjnymi.
Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2 – 6 lat. Czynne jest w godzinach od 6:30 do 18:00. W tym czasie dzieci mają zapewnione cztery smaczne i zdrowe posiłki: śniadanie, obiad i dwa podwieczorki.

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dzieci czuwa wykwalifikowana kadra pedagogów. Wszystkie nauczycielki uczestniczą w różnorodnych kursach, warsztatach i szkoleniach, aby pogłębiać swoją wiedzę i jeszcze lepiej móc wykonywać swoją pracę.

Oprócz nauczycieli wychowania przedszkolnego, placówka zatrudnia także specjalistów wspierających rozwój dzieci: psychologa i logopedę. Całym tym zespołem w doskonały sposób kieruje już od dwudziestu jeden lat Pani dyrektor mgr Ewa Suchocka, wspomagana przez Panią dyrektor przedszkola mgr Marzenę Sacharczuk.

 

NASZE PRZEDSZKOLE zapewnia bezpieczny, wszechstronny i radosny rozwój każdego dziecka. Mała liczba dzieci w grupie, umożliwia nauczycielowi głębsze, indywidualne poznanie swoich wychowanków, sprzyja rozwijaniu ich zdolności, zainteresowań i twórczości. Wychowawca tak organizuje zajęcia, aby przynosiły dziecku radość, by zaspokajały jego pragnienia i możliwości. Są to zajęcia rozwijające mowę i myślenie, plastyczne, techniczne, muzyczne, ruchowe, teatralne, doskonalące zmysły, kształcące niezbędne umiejętności. Dodatkowo w ramach czesnego umożliwiamy dzieciom naukę języka angielskiego już od 2  roku życia, zajęcia z TAEKWON-DO od 4 roku życia, zajęcia informatyczne od 5 roku życia, zajęcia muzyczno-rytmiczne oraz gimnastykę korekcyjną we wszystkich grupach wiekowych.

 

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PRACUJEMY W OPARCIU O PROGRAMY:

•”Zabawy z porami roku” program wychowania przedszkolnego, Iwona Grygorowicz, Iwona Lewkowicz

„Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się”, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.
„Wspomaganie rozwoju umysłowego czterolatków i pięciolatków”, Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska.
„Program wychowania i kształcenia sześciolatków” – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska, Gustawa Grabowska.
„Dziecięca matematyka”, Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska.
„Program nauczania języka angielskiego”, Magdalena Kębłowska.
• „Program rozwoju emocjonalno-społecznego. Kształtowanie pożytecznych nawyków i skutecznych zachowań dziecka przedszkolnego.” Barbara Danilewicz,  Marta Gołosko, Bożena Rusak-Łubińska, Barbara Puciłowska, Monika SztulcPLAN WŁASNY – program wychowawczy
„Rytmika w przedszkolu”,  Program nauczania rytmiki w przedszkolu, Barbara Kozakiewicz-Kisiel – PLAN WŁASNY.
„Taekwondo dla przedszkola”Dariusz Ilczuk – PLAN WŁASNY.
„Nauczanie informatyki dla klas „0”, Maja Podobińska– PLAN WŁASNY.
„Ratujemy i uczymy ratować”, Marta Gołosko, Marzena Sacharczuk, Bożena Rusak – Łubińska – PLAN WŁASNY.
„Ćwicz razem z nami”, Program gimnastyki korekcyjnej, Edyta Bruczko – PLAN WŁASNY.

 

NASZE PRZEDSZKOLE oferuje również bogaty kalendarz uroczystości i imprez otwartych z udziałem rodziców. Organizujemy całodniowe wycieczki, wyjścia do teatru, kina, muzeum oraz zapraszamy wiele ciekawych gości: aktorów, muzyków oraz autorów literatury dziecięcej. Nasi wychowankowie biorą czynny udział w różnorodnych konkursach i przeglądach dla dzieci.
Mamy nadzieję, że nasza strona internetowa przedstawi Państwu, wszystko to, co się dzieję w naszym wesołym przedszkolu. Serdecznie zapraszamy do wpisywania się w księdze gości oraz do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości, imprez i wycieczek przedszkolnych odbywających się w ciągu roku. Zainteresowanych naszym przedszkolem Rodziców zapraszamy do odwiedzenia naszej palcówki.

Czekamy na Was!

 

I. WIZJA PRZEDSZKOLA

  OBRAZ ABSOLWENTA
• Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.
• Nauczyciele przygotowując wychowanka do szkoły-integrują proces wychowawczy i dydaktyczny.
• Wychowankowie posiadają umiejętności kluczowe, które zapewniają im osiągnięcie sukcesu w szkole.
• Absolwenci potrafią porozumiewać się z dorosłymi i sensownie funkcjonować  w sytuacjach zadaniowych.
 

OBRAZ KADRY
• Wszyscy nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z kwalifikacjami.
• Dyrektor dba o systematyczny rozwój jakościowy placówki.
• Pracownicy przedszkola podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z planem rozwoju przedszkola.
• Nauczyciele organizując proces uczenia się dopasowują go korzystnie do rzeczywistych potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
• Nauczyciele intensywnie wspomagają dziecko w rozwijaniu umiejętności społecznych i kształtują odporność emocjonalną na sytuacje trudne.
• Klimat przedszkola sprzyja efektywnej pracy.

 

OBRAZ BAZY PRZEDSZKOLA
• Przedszkole jest przyjazne dziecku i jego rodzicom.
• Baza i wyposażenie zapewniają pełną realizację zadań przedszkola.

II. MISJA  PRZEDSZKOLA

Myślą przewodnią naszej misji  jest przesłanie znanego felietonisty, szanowanego człowieka Roberta Fulghum, który pisał, jak ważne są w życiu proste prawdy poznawane właśnie w grupie przedszkolaków:

• Dziel się z innymi
• Bądź fair.
• Odkładaj rzeczy w miejsca, skąd je wziąłeś.
• Nie bij.
• Sprzątaj po sobie.
• Nie bierz rzeczy, które nie należą do ciebie.
• Przeproś, jeśli kogoś uraziłeś.
• Umyj ręce przed jedzeniem.
• Nie zapomnij spuścić wody w toalecie.
• Żyj w równowadze – naucz się trochę i pomyśl trochę, i maluj, i rysuj, i potańcz, i pograj i popracuj każdego dnia trochę.
• Kiedy wychodzisz uważaj na ruch uliczny.
• Dostrzegaj wszystkie cuda tego świata.

Stawiamy więc na wychowanie  – celowe i systematyczne wzmacnianie zachowań pożądanych i osłabianie niechcianych.
Będziemy dążyć  do tego, by wychowanie było wspólną podróżą dzieci i dorosłych.
Zadbamy o to, by dziecko prowadzone przez nas miało poczucie własnej wartości, w tym poczucie godności, poczucie bezpieczeństwa.
Organizując proces uczenia będziemy przestrzegać prawidłowości rozwojowych, dostosowując ten proces do rzeczywistych potrzeb i możliwości dziecka.