Rozkład zajęć

Rozkład zajęć – „Żabki”

8.00 – 8.30 - schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym: zabawy dowolne indywidualne lub w grupach, korzystanie z gier i układanek, malowanie przy stolikach, zabawy zorganizowane w kole, przy muzyce, ćwiczenia poranne

8.30 - 8.50 – śniadanie

8.50 – 9.00 – przygotowanie do zajęć, organizacja sali

9.00 – 9.30 - zajęcia dydaktyczne I wynikające z realizacji podstawy programowej (nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka, wspieranie działań twórczych podczas kontaktu ze sztuką, muzyką, literaturą, ćwiczenia gimnastyczne)

9.30 – 10.30 - przebywanie na świeżym powietrzu, spacery, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym

10.00 – 11.00 -  zajęcia dydaktyczne II wynikające z realizacji podstawy programowej

11.00 – 12.10 - zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci (tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne)

12.10 – 12.30 – obiad

12.30 – 13.00 – odpoczynek, słuchanie bajek, fragmentów książek czytanych przez nauczyciela, oglądanie książek, słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej

13.00- 14.20 – realizacja propozycji dzieci i nauczycieli (do wyboru), działania utrwalające nabyte umiejętności i kompetencje, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, dydaktyczno – wychowawczym, wspierające rozwój i uzdolnienia dzieci, zabawy w kole z nauczycielem, zabawy swobodne w wybranych kącikach

14.20 – 14.40 – I podwieczorek

14.40 – 15.20 – realizacja propozycji dzieci i nauczycieli (do wyboru), zabawy integracyjne, zabawy na powietrzu, zabawy swobodne w wybranych kącikach

15.20 – 15.40 – II podwieczorek

15.40 – 16.30 – rozchodzenie się dzieci, korzystanie z gier i układanek, malowanie przy stolikach, zabawy w kole z nauczycielem, zabawy indywidualne lub w grupach.