Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

Rozkład zajęć

Rozkład zajęć – „Rybki”

7.30 – 8.20  schodzenie się dzieci; zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy integrujące grupę; ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, małą i dużą motorykę, zabawy logopedyczne, obserwacja dzieci

8.20 – 8.30 czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do śniadania

8.30 – 9.00 śniadanie, zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz poprawną postawę przy stole

9.00 – 10.00  zajęcia dydaktyczne w sali w oparciu o podstawę programową; zabawy dowolne dzieci w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka

10.00 – 11.00 pobyt na świeżym powietrzu (zabawy ruchowa lub dowolne na placu przedszkolnym, spacery), w razie złych warunków pogodowych zabawy ruchowe w sali,

10.50 – 11.00  czynności porządkowo, higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do obiadu

11.00 – 11.30 obiad, zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz poprawną postawę przy stole

11.30-11.45 czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do poobiedniego odpoczynku

11.45 – 13.30 poobiedni odpoczynek (przy muzyce relaksacyjnej)

13.30 – 14.00 czynności samoobsługowe, porządkowe, higieniczne przygotowujące do podwieczorku

14.00 – 14.20 I podwieczorek, zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz poprawną postawę przy stole

14.20 – 15.00 praca indywidualna, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, integracyjne; zabawy wg zainteresowań; obserwacja dzieci podczas zabaw

15.00-15.15 czynności samoobsługowe, porządkowe, higieniczne przygotowujące do podwieczorku

15.15 – 15.30  II podwieczorek, zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz poprawną postawę przy stole

15.30 – 18.00  zabawy dowolne wg zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domów

Wydarzenia