Nauczyciele

_dsc2690-p

mgr Marzena Sacharczuk

Dyrektor Przedszkola

nauczyciel mianowany

• Studium Nauczycielskie w Białymstoku, kierunek: wychowanie przedszkolne ,
• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: pedagogika wczesnoszkolna,
– kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie oświatą”,
– kurs „Bezpieczny przedszkolak” I i II stopień (uprawnienia realizatora programu),
– kurs kierowników wycieczek szkolnych,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– kurs „Ratujemy i uczymy ratować” WOŚP,
– kurs „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach”
– kurs „Peaco 4 Kids”
– kurs „Akademia Komunikacji”
– kurs „NLP dla nauczycieli. Szkoła aktywnego nauczania”
– kurs „Efektywna współpraca z rodzicami”
– kurs Treninig Skutecznego Rodzica na bazie metody T. Gordona „Wychowanie bez porażek”.
– Metoda Projektów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej MODM
– Aktywne metody pracy z dzieckiem w przedszkolu MODM
– Aspekty prawne i organizacyjne nadzoru pedagogicznego w świetle zmian rozporządzenia o nadzorze – CEN
– Sześciolatek w szkole – uwarunkowania prawne i organizacyjne – CEN
– Coaching jako skuteczne narzędzie motywowania pracowników – CDN,
– konferencja „Dar zabawy – innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebela”
– seminarium „Innowacje w psychologii i pedagogice. Nowe sposoby diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją i ADHD”,
– szkolenie „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”,
– szkolenie „Kultura organizacyjna firmy”,
– szkolenie „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora”

  • – szkolenie „Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowanie przedszkolnego” Akademia Edukacji, Warszawa 2017
Romanowska Katarzyna

mgr Katarzyna Romanowska

nauczyciel stażysta

wychowawca gr. Jeżyki 2-latki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek:pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia licencjackie)
• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: animacja kultury z arteterapią
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej,
– „Metoda Marii Montessori w edukacji przedszkolnej” – WDN
– „Wiosenne prace plastyczne” – MODM Białystok
– „Kolorowy start, czyli jak pracować, aby wspierać rozwój dziecka?” – szkolenie
– „Jak rozmawiać z rodzicami w szkole o problemach i włączać ich w proces decyzyjny szkoły/klasy?”
– „Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dzieci poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec” – szkolenie
– „Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi w przedszkolu” – szkolenie
– „Autyzm krok po kroku” – szkolenie CEN Białystok
– „Rytuały dyscyplinujące muzyką świata” – warsztaty terapeutyczno – muzyczne
– „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” – kurs MODM Białystok
– „Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Cel, zadanie i wyzwanie współczesnej edukacji” – szkolenie
-„Rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wykorzystanie tej wiedzy w kontakcie z dzieckiem, w diagnozie i codziennej praktyce” – szkolenie
-„Kraina muzyki” – szkolenie z programu część pierwsza,
-Pedagogika fascynacji – podstawy pedagogiki cyrku – warsztaty
-„Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – szkolenie WDN

-„Maszyna matematyczna. Zabawa dydaktyczna wg. koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.” – zajęcia otwarte
-„Edukacja matematyczna w przedszkolu” – kurs

-„Zabawy muzyczno – ruchowe o tematyce wiosenno – świątecznej” – kurs

-„Niedyrektywne metody pracy z osobami z autyzmem” – szkolenie

-„Skup się! – wzmacnianie koncentracji i uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym” – szkolenie

_dsc6469_

Natalia Zarecka

opiekun gr. Jeżyki 2-latki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek:pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia licencjackie – w trakcie).

0001

Urszula Kondrusik

opiekun  gr. Jeżyki 2-latki

• Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (w trakcie),
• Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, kierunek – terapeuta zajęciowy,
• Szkoła Policealna nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku, kierunek – technik masażysta,
– warsztaty organizowane przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej w Centrum Rękodzieła Ludowego (haft soutache, garncarstwo tradycyjne,  wyrób kosmetyków naturalnych, pisankarstwo, batiku, witraże).

 _dsc6372_

mgr Agata Perkowska

nauczyciel kontraktowy

wychowawca gr. Rybki 3-latki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
• Uniwersytet w Białymstoku studia podyplomowe z zakresu nauczania drugiego przedmiotu: edukacja elementarna,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– kurs „Kids for peace”,
– szkolenie „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”,
– kurs doskonalący „Przystanek – autyzm, co trzeba wiedzieć”,
– „iPad w przedszkolu” – cykl szkoleń WDN
-„Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – szkolenie WDN

 _dsc2681-p

 lic. Joanna Piaskowska

wychowawca gr. Rybki 3-latki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia pierwszego stopnia)

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii (kierunek: animacja kultury z arteterapią (studia drugiego stopnia  – w trakcie)

 DSC_5433  Katarzyna Piotrowska
opiekun gr. Rybki 3-latki
• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek:pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia licencjackie – w trakcie).
_dsc6452_  mgr  Gabriela Kossakowska
nauczyciel kontraktowywychowawca gr. Sówki 4-latki• Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: pedagogika przedszkolna z edukacją początkową (studia licencjackie),
• Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek: pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
– szkolenie: „Dzienne planowanie pracy oddziału przedszkolnego”
– szkolenie BHP
– szkolenie: „Efektywna współpraca z rodzicami”
– „Rozwój mowy dziecka od 0 do 7 roku życia. Zabawy logopedyczne” WDN
– „Edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori” WDN,
– szkolenie „Jak przygotować dziecko do szkoły” WDN.
– konferencja szkoleniowa „Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”,
– szkolenie „Diagnoza i terapia autyzmu – poziom podstawowy”,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej,
– szkolenie „Diagnoza i terapia autyzmu – poziom rozszerzony”,
– „Jak rozmawiać z rodzicami w szkole o problemach i włączać ich w proces decyzyjny szkoły/klasy?” – szkolenie,
-„Jak prowadzić rozmowy z rodzicami o trudnościach szkolnych/ przedszkolnych ich dzieci” – warsztaty CEN, prowadzący Artur Brzeziński,
– „Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dzieci poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec” – szkolenie
– „Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi w przedszkolu” – szkolenie
– „Autyzm krok po kroku” – szkolenie CEN Białystok
– „Rytuały dyscyplinujące muzyką świata” – warsztaty terapeutyczno – muzyczne-„Kraina muzyki” – szkolenie z programu część pierwsza-Pedagogika fascynacji – podstawy pedagogiki cyrku – warsztaty-„Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowanie przedszkolnego” – szkolenie Akademia Edukacji, Warszawa 2017-„Maszyna matematyczna. Zabawa dydaktyczna wg. koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.” – zajęcia otwarte-„Zabawy muzyczno – ruchowe o tematyce wiosenno – świątecznej” – kurs
 _dsc6339_

 mgr Magdalena Karpińska

nauczyciel mianowany z przygotowaniem pedagogicznym

wychowawca gr. Sówki 4-latki

• Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego,
• Uniwersytet w Białymstoku – kierunek: filologia angielska, studia magisterskie II stopnia,
– kurs wychowawcy kolonijnego,
– kurs „ Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– warsztaty metodyczne ‘Teaching English to Very Young Learners’ MODM,
– szkolenie ‘Learning to speak, speaking to learn: how to help students’ speaking skills to be both accurate and fluent’ prow. Judy Copage,
– szkolenie ‘Leading the way in digital education’,
– warsztaty metodyczne: ‘Sounds Good- really teaching spoken English to Polish young learners’,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej
-„Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – szkolenie WDN

 _dsc6382-b

 mgr Agnieszka Kasiuk

nauczyciel mianowany

wychowawca gr. Myszki 4-latki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: pedagogika opiekuńczo wychowawcza,
• Uniwersytet w Białymstoku – studnia podyplomowe – kierunek: edukacja elementarna,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– kurs: „Bezpieczny przedszkolak” I i II stopień (uprawnienia realizatora programu),
– szkolenie „Jak przygotować dziecko do szkoły” WDN,
– warsztaty – „Różne metody relaksacji. Jak nauczyć dziecko redukowania napięcia i niepokoju, pomóc w odzyskiwaniu równowagi ciała, umysłu i ducha”,
– kurs „Realizacja podstawy programowej w kontekście praw dziecka” ,
– szkolenie „Rozwijanie potencjału twórczego dziecka” – trening modelujący kompetencje w zakresie wykorzystywania aktywizujących metod pracy,
– szkolenie „Kolorowa gimnastyka” – zestawy ćwiczeń metodą A. M. Kniessów
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej
– „Jak prowadzić rozmowy z rodzicami o trudnościach szkolnych/ przedszkolnych ich dzieci” – warsztaty CEN, prowadzący Artur Brzeziński
– „Autyzm krok po kroku” – szkolenie CEN Białystok
-„Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – szkolenie WDN

 DSC_5442

 mgr Beata Olszewska

nauczyciel kontraktowy

wychowawca i nauczyciel wspomagający w gr. Myszki 4-latki

• Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: pedagogika przedszkolna z edukacją początkową (studia licencjackie),
• Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek: pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
– szkolenie: „Dzienne planowanie pracy oddziału przedszkolnego”
– szkolenie BHP
– warsztaty „Edukacja językowa wg Marii Montessori”,
– szkolenie „Jak przygotować dziecko do szkoły” WDN,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej
– „Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dzieci poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec” – szkolenie
– „Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi w przedszkolu” – szkolenie
– „Rozwój mowy dziecka od 0 do 7 roku życia. Zabawy logopedyczne” WDN
– „Autyzm krok po kroku” – szkolenie CEN Białystok
– „Rytuały dyscyplinujące muzyką świata” – warsztaty terapeutyczno – muzyczne
– „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” – kurs MODM Białystok
-„Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – szkolenie WDN

-„Zabawy muzyczno – ruchowe o tematyce wiosenno – świątecznej” – kurs

-„Niedyrektywne metody pracy z osobami z autyzmem” – szkolenie

-„Skup się! – wzmacnianie koncentracji i uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym” – szkolenie

_dsc6443_

 mgr Barbara Petelska

nauczyciel kontraktowy

wychowawca gr. Misie 5-latki

•Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Studia II stopnia,
Pedagogika wczesnoszkolna (mgr)
•Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Studia I stopnia,
Pedagogika przedszkolna z edukacją początkową (lic.)
-Integracja dla edukacji – wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej – konferencja,
-Algorytm postępowania specjalistów w zakresie skutecznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie – warsztat umiejętności – warsztaty,
-Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
-Metoda Klanzy w teorii i praktyce – warsztaty,
-Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka – konferencja,
-Ocenianie kształtujące jako szkolny dialog – szkolenie
-Znajomość prawa oświatowego jako powinność nauczyciela stażysty i  kontraktowego realizowana w trakcie stażu – kurs doskonalący,
-Zmiana prawa oświatowego- WDN,
-Zasady oceniania i klasyfikacji uczniów – WDN,
-Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  –  WDN,
-Skuteczna komunikacja w szkole WDN

-„Kraina muzyki” – szkolenie z programu część pierwsza

 mgr Edyta Bruczko

nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym

wychowawca gr. Misie 5-latki

• Akademia Wychowanie Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, kierunek nauczycielski,
– uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej,
– kurs „Masaż sportowo-leczniczy”,
– kurs „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej”,
– szkolenie „Dzienne planowanie pracy oddziału przedszkolnego”,
– szkolenie „Rozwój mowy dzieci w wieku od 0 do 7 lat. Zabawy logopedyczne” WDN,
– warsztaty „Edukacja językowa wg M. Montessori” WDN
-„Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – szkolenie WDN

_dsc6432_

mgr Monika Sztulc

nauczyciel mianowany,

logopeda wychowawca gr. Żabki 6-latki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: pedagogika wczesnoszkolna,
• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologii Polskiej – kierunek: logopedia – studia podyplomowe,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– kurs „Bezpieczny Przedszkolak” I stopień,
– seminarium „Wychowanie przez sztukę. Odkrywamy zdolności.” – Akademia Muzyczna,
– szkolenie „Nowa Mowa. Pokonać jąkanie” prowadzone przez mgr Dawida Tomaszewskiego – Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologii Polskiej,
– kurs „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym”,
– kurs „Metoda Marii Montessori w edukacji przedszkolnej” WDN,
– „Szkoła dla Rodziców” – warsztaty psychoedukacyjne na bazie metody T. Gordona,
– warsztaty „Pomóż mi to zrobić samodzielnie – wspieranie samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym”,
– konferencja „Dar zabawy – innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebela”,
– konferencja szkoleniowa „Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”,
– szkolenie „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej,
– „iPad w przedszkolu” – cykl szkoleń WDN ,
– „Rytuały dyscyplinujące muzyką świata” – warsztaty terapeutyczno – muzyczne,
– „Jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie ze stresem? Zabawy grupowe na rozładowanie napięcia, uspokojenie i wyciszenie” – kurs e-learning

-„Kraina muzyki” – szkolenie z programu część pierwsza,
-„Logorytmika – ruch, słuch, słowo” – szkolenie uprawniające do prowadzenie zajęć logorytmicznych – prowadzenie Ewa Bombol
-„Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – szkolenie WDN

mgr Maja Podobińska

nauczyciel kontraktowy z przygotowaniem pedagogicznym

wychowawca gr. Żabki 6-latki

• Uniwersytet w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli – przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi,
– kurs „Kierowników wycieczek szkolnych” – Ośrodek Szkolenia Nauczycieli,
– opiekun i wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
– kurs „Zabawy z dziećmi nadpobudliwymi – wybrane propozycje”,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– szkolenie „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej,
– „iPad w przedszkolu” – cykl szkoleń WDN
-„Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – szkolenie WDN

zdjecie

mgr Katarzyna Wadowiec

nauczyciel mianowany

wychowawca gr. Delfinki 6-latki

•Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny – kierunek edukacja początkowa
•Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny – kierunek pedagogika ogólna z andragogiką
-Kurs dla kierowników wypoczynku
-Słowem malowane – jak grać w karty dialogowe KLANZA
-Stare i nowe zabawy podwórkowe KLANZA
-Ocenianie kształtujące
-Metoda Carla Orffa
-Funkcjonowanie ucznia z Zespołem Aspergera
-Metody integracyjne w pracy z grupą, wprowadzenie do pedagogiki zabawy KLANZA
-Tańce integracyjne KLANZA
-Warsztat przygotowujący do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz Inaczej”
-Wolontariat i możliwości jego wykorzystania
-„Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – szkolenie WDN

mgr Julita Kondrat

nauczyciel dyplomowany

wychowawca gr. Delfinki 6-latki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: wychowanie przedszkole,
– kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej,
– studia podyplomowe z terapii pedagogicznej,
– certyfikat „Inwestuj w siebie z pożytkiem dla innych”,
– egzaminator w komisjach kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
– ekspert z listy MEN,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

 _dsc6384_

mgr Ewa Korżyńska

nauczyciel dyplomowany

wychowawca gr. Gwiazdki Montessori

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii– kierunek: pedagogika wczesnoszkolna,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– kurs „Metoda Marii Montessori w edukacji wczesnoszkolnej”,
– kurs „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym”,
– kurs „Bezpieczny przedszkolak” I i II stopień (uprawnienia realizatora programu),
– warszataty „Pomóż mi to zrobić samodzielnie – wspieranie samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym”,
– szkolenie „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej,
– „iPad w przedszkolu” – cykl szkoleń WDN
-„Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – szkolenie WDN

 _DSC1293

mgr Anna Sokólska

nauczyciel mianowany

wychowawca gr. Gwiazdki Montessori

-Uniwersytet w Białymstoku, wydział Pedagogiki i Psychologii : pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
-Uniwersytet w Białymstoku, wydział Pedagogiki i Psychologii: studia podyplomowe – edukacja elementarna

-WSPiP w Białymstoku, kierunek: język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej – studia podyplomowe (w trakcie)
-„Przystanek autyzm – co trzeba wiedzieć” – kurs doskonalący
-„Udzielanie podstawowej pierwszej pomocy przedmedycznej” – kurs
-„Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej” – kurs
-„Koci alfabet – wprowadzenie w sztukę czytania, ćwiczenia w czytaniu. Instruktaże z pomocami do edukacji językowej wg Marii Montessori” – kurs
-„Złote perełki – przykłady wykorzystywania materiałów Marii Montessori w edukacji matematycznej” – kurs
-„Bezpieczny Przedszkolak” – stopień I i II – warsztat metodyczny
-Kurs Kierownika wycieczek szkolnych
-Kurs opiekunów  i wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
-„Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – szkolenie WDN

_dsc6416_

Iwona Matysiak

wychowawca i asystent nauczyciela

gr. Gwiazdki Montessori

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek:pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia licencjackie – w trakcie)
– kurs wychowawcy kolonijnego,
– szkolenie „Podstawowe wiadomości o stopniach i rodzajach niepełnosprawności”,
– kwalifikacje w zawodzie „Terapeuta zajęciowy”
-„Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realizacji nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego” – szkolenie WDN

SPECJALIŚCI

mgr Barbara Puciłowska

Psycholog

• Akademia Teologii Katolickiej (obecny Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego), wydział filozofii chrześcijańskiej, kierunek: psychologia,
– różnorodne doświadczenia zawodowe, w tym 10 lat nocnych dyżurów w Telefonie Zaufania,
Szereg ciekawych kursów i uzyskanych certyfikatów, między innymi:
– staż specjalizacyjny w Instytucie Psychoneurologicznym w Warszawie,
– kurs Pedagogiki Waldorfskiej, prowadzony przez pedagogów niemieckich,
– Akademia Profilaktyków w Młodzieżowym Ośrodku terapii i Adaptacji „Etap”,
– rozszerzony trening zastępowania agresji (program PEACE4Kids) z Warszawskiego Instytutu Profilaktyki,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w terapii pedagogicznej i psychologicznej.

 

mgr Barbara Kozakiewicz – Kisiel

Rytmika

• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w klasie skrzypiec,
• Studium Wychowania Przedszkolnego w Białymstoku,
– nauczyciel muzyki w Prywatnej Szkole Muzycznej w Białymstoku,
– autorka i kompozytorka audycji muzycznych dla dzieci przy Filharmonii w Białymstoku,
– wieloletni nauczyciel rytmiki,
– posiada tytuł Artysty nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

 _dsc6432_

mgr Monika Sztulc

Logopeda

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologii Polskiej – kierunek: logopedia – studia podyplomowe,
– szkolenie „Nowa Mowa. Pokonać jąkanie” prowadzone przez mgr Dawida Tomaszewskiego – Uniwersytet w
Białymstoku Wydział Filologii Polskiej,
– konferencja szkoleniowa „Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci
z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”.

mgr Edyta Bruczko

Terapeuta Ruchowy

• Akademia Wychowanie Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, kierunek nauczycielski,
– uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej.

_dsc6339_

mgr Magdalena Karpińska

Język Angielski

• Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego,
• Uniwersytet w Białymstoku – kierunek: filologia angielska, studia magisterskie II stopnia,
– warsztaty metodyczne ‘Teaching English to Very Young Learners’ MODM,
– szkolenie ‘Learning to speak, speaking to learn: how to help students’ speaking skills to be both accurate and fluent’ prow. Judy Copage,
– szkolenie ‘Leading the way in digital education’,
– warsztaty metodyczne: ‘Sounds Good- really teaching spoken English to Polish young learners’.

 _DSC1490

mgr Dariusz Ilczuk

Taekwon – Do 

mgr Jarosław Galej
Szachy

mgr Maja Podobińska

Informatyka

• Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyczno – Informatyczny, kierunek – matematyka,
• Uniwersytet w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli – przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi.

mgr Bożena Falkowska

Religia Katolicka

• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek –teologia
• Kolegium Teologiczne Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie specjalność- katechetyka
• Studium Przygotowania Pedagogicznego ATK w Warszawie
• Podyplomowe studia Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, kierunek- filozofia i etyka
– kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców” I i II etap
– kurs „Kuźnia mentorów”
– kurs „Akademia komunikacyjna”
– kurs „Pierwsza pomocy przedmedyczna”

Ks. mgr Władysław Masajło

Religia Prawosławna

• Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie,
• Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie z Siedzibą w Jabłecznej,
• Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,
– Kurs doskonalenia teologiczno-pedagogicznego,
– Kurs przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne,
– Kurs pomiaru dydaktycznego,
– Warsztaty dla nauczycieli religii.