Niepubliczne Przedszkole Nr 1 im. Marii Konopnickiej

Nauczyciele

Dyrektor

 _dsc2690-p
mgr Marzena Sacharczuk
Dyrektor Przedszkola

nauczyciel mianowany

• Studium Nauczycielskie w Białymstoku, kierunek: wychowanie przedszkolne ,
• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: pedagogika wczesnoszkolna,
– kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie oświatą”,
– kurs „Bezpieczny przedszkolak” I i II stopień (uprawnienia realizatora programu),
– kurs kierowników wycieczek szkolnych,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– kurs „Ratujemy i uczymy ratować” WOŚP,
– kurs „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach”
– kurs „Peaco 4 Kids”
– kurs „Akademia Komunikacji”
– kurs „NLP dla nauczycieli. Szkoła aktywnego nauczania”
– kurs „Efektywna współpraca z rodzicami”
– kurs Treninig Skutecznego Rodzica na bazie metody T. Gordona „Wychowanie bez porażek”.
– Metoda Projektów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej MODM
– Aktywne metody pracy z dzieckiem w przedszkolu MODM
– Aspekty prawne i organizacyjne nadzoru pedagogicznego w świetle zmian rozporządzenia o nadzorze – CEN
– Sześciolatek w szkole – uwarunkowania prawne i organizacyjne – CEN
– Coaching jako skuteczne narzędzie motywowania pracowników – CDN,
– konferencja „Dar zabawy – innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebela”
– seminarium „Innowacje w psychologii i pedagogice. Nowe sposoby diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją i ADHD”,
– szkolenie „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”,
– szkolenie „Kultura organizacyjna firmy”,
– szkolenie „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora”.

Grupa I 2 – latki „Rybki”

mgr Paulina Hajduczenia
nauczyciel stażysta
wychowawca w gr. Rybki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
– szkolenie BHP
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
– kurs kierownika wycieczek szkolnych
– warsztaty „Edukacja językowa – wg pedagogiki Marii Montessori”,
– szkolenie „Jak przygotować dziecko do szkoły” WDN,
– szkolenie „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej.

_dsc2681-p
Joanna Piaskowska
wychowawca w gr. Rybki

• Uniwersytet w Białymstoku, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (w trakcie)

   lic. Katarzyna Romanowska

asystent nauczyciela w gr. Rybki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek:pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia licencjackie)
• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: animacja kultury z arteterapią (studia magisterskie w trakcie)
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej,

– „Metoda Marii Montessori w edukacji przedszkolnej” – WDN
– „Wiosenne prace plastyczne” – MODM Białystok
– „Kolorowy start, czyli jak pracować, aby wspierać rozwój dziecka?” – szkolenie
– „Jak rozmawiać z rodzicami w szkole o problemach i włączać ich w proces decyzyjny szkoły/klasy?”

– „Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dzieci poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec” – szkolenie

 – „Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi w przedszkolu” – szkolenie

 – „Autyzm krok po kroku” – szkolenie CEN Białystok

 – „Rytuały dyscyplinujące muzyką świata” – warsztaty terapeutyczno – muzyczne

 •  – „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” – kurs MODM Białystok
 •  – „Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Cel, zadanie i wyzwanie współczesnej edukacji” – szkolenie
 • – „Rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wykorzystanie tej wiedzy w kontakcie z dzieckiem, w diagnozie i codziennej praktyce” – szkolenie
 

Katarzyna Niemyjska

asystent nauczyciela w gr. Rybki

Grupa II 3 – latki „Myszki”

_dsc6382-b

   mgr Agnieszka Kasiuk

nauczyciel mianowany wychowawca gr. Myszki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: pedagogika opiekuńczo wychowawcza,
• Uniwersytet w Białymstoku – studnia podyplomowe – kierunek: edukacja elementarna,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– kurs: „Bezpieczny przedszkolak” I i II stopień (uprawnienia realizatora programu),
– szkolenie „Jak przygotować dziecko do szkoły” WDN,
– warsztaty – „Różne metody relaksacji. Jak nauczyć dziecko redukowania napięcia i niepokoju, pomóc w odzyskiwaniu równowagi ciała, umysłu i ducha”,
– kurs „Realizacja podstawy programowej w kontekście praw dziecka” ,
– szkolenie „Rozwijanie potencjału twórczego dziecka” – trening modelujący kompetencje w zakresie wykorzystywania aktywizujących metod pracy,
– szkolenie „Kolorowa gimnastyka” – zestawy ćwiczeń metodą A. M. Kniessów
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej

– „Jak prowadzić rozmowy z rodzicami o trudnościach szkolnych/ przedszkolnych ich dzieci” – warsztaty CEN, prowadzący Artur Brzeziński

– „Autyzm krok po kroku” – szkolenie CEN Białystok.

    lic. Katarzyna Romanowska

wychowawca gr. Myszki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek:pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia licencjackie)
• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: animacja kultury z arteterapią (studia magisterskie w trakcie)
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej,

– „Metoda Marii Montessori w edukacji przedszkolnej” – WDN
– „Wiosenne prace plastyczne” – MODM Białystok
– „Kolorowy start, czyli jak pracować, aby wspierać rozwój dziecka?” – szkolenie
– „Jak rozmawiać z rodzicami w szkole o problemach i włączać ich w proces decyzyjny szkoły/klasy?”

– „Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dzieci poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec” – szkolenie

 – „Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi w przedszkolu” – szkolenie

 – „Autyzm krok po kroku” – szkolenie CEN Białystok

 – „Rytuały dyscyplinujące muzyką świata” – warsztaty terapeutyczno – muzyczne

 •  – „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” – kurs MODM Białystok
 •  – „Wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Cel, zadanie i wyzwanie współczesnej edukacji” – szkolenie
 • – „Rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym oraz wykorzystanie tej wiedzy w kontakcie z dzieckiem, w diagnozie i codziennej praktyce” – szkolenie
_dsc9158_
Urszula Kondrusik
asystent nauczyciela w gr. Myszki

• Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (w trakcie),
• Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, kierunek – terapeuta zajęciowy,

• Szkoła Policealna nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku, kierunek – technik masażysta,
– warsztaty organizowane przez Dom Kultury w Czarnej Białostockiej w Centrum Rękodzieła Ludowego (haft soutache, garncarstwo tradycyjne,  wyrób kosmetyków naturalnych, pisankarstwo, batiku, witraże).

Grupa III
3 – latki „Sówki”

_dsc6452_

mgr  Gabriela Sacharczuk
nauczyciel stażysta
wychowawca w gr. Sówki

• Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: pedagogika przedszkolna z edukacją początkową (studia licencjackie),
• Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek: pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
– szkolenie: „Dzienne planowanie pracy oddziału przedszkolnego”
– szkolenie BHP
– szkolenie: „Efektywna współpraca z rodzicami”
– „Rozwój mowy dziecka od 0 do 7 roku życia. Zabawy logopedyczne” WDN
– „Edukacja językowa w pedagogice Marii Montessori” WDN,
– szkolenie „Jak przygotować dziecko do szkoły” WDN.
– konferencja szkoleniowa „Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci
z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”,
– szkolenie „Diagnoza i terapia autyzmu – poziom podstawowy”,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej,
– szkolenie „Diagnoza i terapia autyzmu – poziom rozszerzony”,

– „Jak rozmawiać z rodzicami w szkole o problemach i włączać ich w proces decyzyjny szkoły/klasy?” – szkolenie,

-„Jak prowadzić rozmowy z rodzicami o trudnościach szkolnych/ przedszkolnych ich dzieci” – warsztaty CEN, prowadzący Artur Brzeziński,

– „Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dzieci poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec” – szkolenie

 – „Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi w przedszkolu” – szkolenie

– „Autyzm krok po kroku” – szkolenie CEN Białystok

– „Rytuały dyscyplinujące muzyką świata” – warsztaty terapeutyczno – muzyczne

_dsc6339_
mgr Magdalena Karpińska
nauczyciel mianowany z przygotowaniem pedagogicznym
wychowawca w gr. Sówki

• Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego,
• Uniwersytet w Białymstoku – kierunek: filologia angielska, studia magisterskie II stopnia,
– kurs wychowawcy kolonijnego,
– kurs „ Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– warsztaty metodyczne ‘Teaching English to Very Young Learners’ MODM,
– szkolenie ‘Learning to speak, speaking to learn: how to help students’ speaking skills to be both accurate and fluent’ prow. Judy Copage,
– szkolenie ‘Leading the way in digital education’,
– warsztaty metodyczne: ‘Sounds Good- really teaching spoken English to Polish young learners’,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej.

_dsc6469_
Natalia Zarecka
asystent nauczyciela w gr. Sówki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek:pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia licencjackie – w trakcie).

Grupa IV
4 – latki „Misie”

_dsc6443_
mgr Barbara Petelska
nauczyciel kontraktowy
wychowawca gr. Misie

•    Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Studia II stopnia,
Pedagogika wczesnoszkolna (mgr)
•     Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Studia I stopnia,
Pedagogika przedszkolna z edukacją początkową (lic.)
– Integracja dla edukacji – wsparcie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysfunkcjami w placówce ogólnodostępnej – konferencja,
– Algorytm postępowania specjalistów w zakresie skutecznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie – warsztat umiejętności – warsztaty,
-Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
– Metoda Klanzy w teorii i praktyce – warsztaty,
– Integracja dla edukacji. Łagodne przejście z przedszkola do szkoły. Rola nauczyciela w kształtowaniu wszechstronnego rozwoju dziecka – konferencja,
– Ocenianie kształtujące jako szkolny dialog – szkolenie
Znajomość prawa oświatowego jako powinność nauczyciela stażysty i  kontraktowego realizowana w trakcie stażu – kurs doskonalący,
– Zmiana prawa oświatowego- WDN,
– Zasady oceniania i klasyfikacji uczniów – WDN,
– Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  –  WDN,
-Skuteczna komunikacja w szkole WDN.

mgr Edyta Bruczko
nauczyciel dyplomowany z przygotowaniem pedagogicznym
wychowawca gr. Misie

• Akademia Wychowanie Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, kierunek nauczycielski,
– uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej,
– kurs „Masaż sportowo-leczniczy”,
– kurs „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej”,
– szkolenie „Dzienne planowanie pracy oddziału przedszkolnego”,
– szkolenie „Rozwój mowy dzieci w wieku od 0 do 7 lat. Zabawy logopedyczne” WDN,
– warsztaty „Edukacja językowa wg M. Montessori” WDN.

Grupa V
5 – latki „Delfinki”

zdjecie
mgr Katarzyna Wadowiec
nauczyciel mianowany
wychowawca gr. Delfinki
 • •Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny – kierunek edukacja początkowa
 • •Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny – kierunek pedagogika ogólna z andragogiką
 • -Kurs dla kierowników wypoczynku
 • -Słowem malowane – jak grać w karty dialogowe KLANZA
 • -Stare i nowe zabawy podwórkowe KLANZA
 • -Ocenianie kształtujące
 • -Metoda Carla Orffa
 • -Funkcjonowanie ucznia z Zespołem Aspergera
 • -Metody integracyjne w pracy z grupą, wprowadzenie do pedagogiki zabawy KLANZA
 • -Tańce integracyjne KLANZA
 • -Warsztat przygotowujący do realizacji programu zajęć wychowawczo – profilaktycznych „Spójrz Inaczej”
 • -Wolontariat i możliwości jego wykorzystania

 

mgr Julita Kondrat
nauczyciel dyplomowany
wychowawca gr. Delfinki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: wychowanie przedszkole,
– kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej,
– studia podyplomowe z terapii pedagogicznej,
– certyfikat „Inwestuj w siebie z pożytkiem dla innych”,
– egzaminator w komisjach kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
– ekspert z listy MEN,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

Grupa VI
5 – latki „Żabki”

_dsc6432_

   mgr Monika Sztulc

nauczyciel mianowany, logopedawychowawca gr. Żabki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: pedagogika wczesnoszkolna,
• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologii Polskiej – kierunek: logopedia – studia podyplomowe,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– kurs „Bezpieczny Przedszkolak” I stopień,
– seminarium „Wychowanie przez sztukę. Odkrywamy zdolności.” – Akademia Muzyczna,
– szkolenie „Nowa Mowa. Pokonać jąkanie” prowadzone przez mgr Dawida Tomaszewskiego – Uniwersytet w
Białymstoku Wydział Filologii Polskiej,
– kurs „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym”,
– kurs „Metoda Marii Montessori w edukacji przedszkolnej” WDN,
– „Szkoła dla Rodziców” – warsztaty psychoedukacyjne na bazie metody T. Gordona,
– warsztaty „Pomóż mi to zrobić samodzielnie – wspieranie samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym”,
– konferencja „Dar zabawy – innowacja pedagogiczna w oparciu o model edukacji sferycznej Friedricha Froebela”,
– konferencja szkoleniowa „Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci
z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”,
– szkolenie „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej,
– „iPad w przedszkolu” – cykl szkoleń WDN ,

 – „Rytuały dyscyplinujące muzyką świata” – warsztaty terapeutyczno – muzyczne,

– „Jak pomóc dzieciom w radzeniu sobie ze stresem? Zabawy grupowe na rozładowanie napięcia, uspokojenie i wyciszenie” – kurs e-learning.

piaskowska-joanna  Joanna Piaskowska 
wychowawca w gr. Żabki

• Uniwersytet w Białymstoku, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (w trakcie)

Grupa VII
6 – latki „Tygryski”

_dsc6372_
mgr Agata Perkowska
nauczyciel kontraktowy
wychowawca gr. Tygryski

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
• Uniwersytet w Białymstoku studia podyplomowe z zakresu nauczania drugiego przedmiotu: edukacja elementarna,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– kurs „Kids for peace”,
– szkolenie „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”,
– kurs doskonalący „Przystanek – autyzm, co trzeba wiedzieć”,
– „iPad w przedszkolu” – cykl szkoleń WDN.

   mgr Beata Olszewskanauczyciel stażysta

wychowawca i nauczyciel wspomagający w gr. Tygryski

• Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii, kierunek: pedagogika przedszkolna z edukacją początkową (studia licencjackie),
• Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, kierunek: pedagogika specjalna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
– szkolenie: „Dzienne planowanie pracy oddziału przedszkolnego”
– szkolenie BHP
– warsztaty „Edukacja językowa wg Marii Montessori”,
– szkolenie „Jak przygotować dziecko do szkoły” WDN,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej

– „Jak bawić się muzyką? Aktywizowanie dzieci poprzez zabawę, śpiew, grę na instrumentach i taniec” – szkolenie

 – „Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi w przedszkolu” – szkolenie

 – „Rozwój mowy dziecka od 0 do 7 roku życia. Zabawy logopedyczne” WDN

 – „Autyzm krok po kroku” – szkolenie CEN Białystok

 – „Rytuały dyscyplinujące muzyką świata” – warsztaty terapeutyczno – muzyczne

 – „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej” – kurs MODM Białystok

Grupa VIII
6 – latki „Krasnale”

inga
mgr. Inga Agnieszka Małyszko
nauczyciel kontraktowy
wychowawca gr. Krasnale
 • •Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
  • Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku – kierunek: pedagogika przedszkolna  (studia podyplomowe),
 • •Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku – kierunek: pedagogika wczesnoszkolna (studia podyplomowe),

– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”

– kurs „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i  edukacji wczesnoszkolnej”,

– warsztaty „Pomóż mi to zrobić samodzielnie – wspieranie samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym”,

– warsztaty „Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne” – KLANZA,

– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej,

– „iPad w przedszkolu” – cykl szkoleń WDN,

– „Praca z uczniem młodszym – wspomaganie myślenia matematycznego dzieci przedszkolnych”- udział w projekcie szkoleń – doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola prowadzone przez p. Ewę Zielińska,

-„ Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?” – udział w projekcie szkoleń – doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola,

– „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą” – szkolenie zorganizowane przez Ministerstwo zdrowia, Podlaski urząd wojewódzki, Kuratorium oświaty w Białymstoku,

– szkolenie – „Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy dziećmi w grupie przedszkolnej „ – WDN,

– szkolenie- „Dzienne planowanie pracy oddziału przedszkolnego „ – WDN,

– warsztaty „ Odkrywamy tajemnice Ziemi – przykłady eksperymentów i zabaw badawczych w edukacji przyrodniczej wg Marii Montessori” –  MODM,

– warsztaty „ Koci alfabet – wprowadzenie w sztukę czytania, ćwiczenia w czytaniu. Instruktaże z pomocami do edukacji językowej wg Marii Montessori” – MODM,

– warsztaty „Złote perełki – przykłady wykorzystania materiałów rozwojowych Marii Montessori w edukacji matematycznej” – MODM.

mgr Maja Podobińska
nauczyciel kontraktowy z przygotowaniem pedagogicznym
wychowawca gr. Krasnale

• Uniwersytet w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli – przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi,


– kurs „Kierowników wycieczek szkolnych” – Ośrodek Szkolenia Nauczycieli,
– opiekun i wychowawca placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
– kurs „Zabawy z dziećmi nadpobudliwymi – wybrane propozycje”,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– szkolenie „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej,
– „iPad w przedszkolu” – cykl szkoleń WDN.Grupa IX
Montessori „Gwiazdki”

_dsc6384_
mgr Ewa Korżyńska
nauczyciel mianowany
wychowawca gr. Gwiazdki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii– kierunek: pedagogika wczesnoszkolna,
– kurs „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
– kurs „Metoda Marii Montessori w edukacji wczesnoszkolnej”,
– kurs „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu zintegrowanym”,
– kurs „Bezpieczny przedszkolak” I i II stopień (uprawnienia realizatora programu),
– warszataty „Pomóż mi to zrobić samodzielnie – wspieranie samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym”,
– szkolenie „Emocje – jak się z nimi zaprzyjaźnić?”,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w edukacji przedszkolnej,
– „iPad w przedszkolu” – cykl szkoleń WDN.

_dsc6416_
Iwona Matysiak
wychowawca i asystent nauczyciela
gr. Gwiazdki

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek:pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (studia licencjackie – w trakcie)
– kurs wychowawcy kolonijnego,
– szkolenie „Podstawowe wiadomości o stopniach i rodzajach niepełnosprawności”,
–kwalifikacje w zawodzie „Terapeuta zajęciowy”.

 

Specjaliści

mgr Barbara Puciłowsk
Psycholog

• Akademia Teologii Katolickiej (obecny Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego), wydział filozofii chrześcijańskiej, kierunek: psychologia,
– różnorodne doświadczenia zawodowe, w tym 10 lat nocnych dyżurów w Telefonie Zaufania,
Szereg ciekawych kursów i uzyskanych certyfikatów, między innymi:
– staż specjalizacyjny w Instytucie Psychoneurologicznym w Warszawie,
– kurs Pedagogiki Waldorfskiej, prowadzony przez pedagogów niemieckich,
– Akademia Profilaktyków w Młodzieżowym Ośrodku terapii i Adaptacji „Etap”,
– rozszerzony trening zastępowania agresji (program PEACE4Kids) z Warszawskiego Instytutu Profilaktyki,
– „Lego Education” – szkolenie – wykorzystanie klocków Lego w terapii pedagogicznej i psychologicznej.

mgr Edyta Bruczko
Terapeuta Ruchowy

• Akademia Wychowanie Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, kierunek nauczycielski,
– uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej.

_dsc6432_
mgr Monika Sztulc
Logopeda

• Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologii Polskiej – kierunek: logopedia – studia podyplomowe,
– szkolenie „Nowa Mowa. Pokonać jąkanie” prowadzone przez mgr Dawida Tomaszewskiego – Uniwersytet w
Białymstoku Wydział Filologii Polskiej,
– konferencja szkoleniowa „Diagnostyka, terapia i wsparcie edukacyjne dzieci
z zaburzeniami przetwarzania słuchowego”.

Nauczyciele zajęć dodatkowych

_dsc6339_
mgr Magdalena Karpińska
Język Angielski

• Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego,
• Uniwersytet w Białymstoku – kierunek: filologia angielska, studia magisterskie II stopnia,
– warsztaty metodyczne ‘Teaching English to Very Young Learners’ MODM,
– szkolenie ‘Learning to speak, speaking to learn: how to help students’ speaking skills to be both accurate and fluent’ prow. Judy Copage,
– szkolenie ‘Leading the way in digital education’,
– warsztaty metodyczne: ‘Sounds Good- really teaching spoken English to Polish young learners’.

mgr Barbara Kozakiewicz – Kisiel
Rytmika

• Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w klasie skrzypiec,
• Studium Wychowania Przedszkolnego w Białymstoku,
– nauczyciel muzyki w Prywatnej Szkole Muzycznej w Białymstoku,
– autorka i kompozytorka audycji muzycznych dla dzieci przy Filharmonii w Białymstoku,
– wieloletni nauczyciel rytmiki,
– posiada tytuł Artysty nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.

_DSC1490
mgr Dariusz Ilczuk
Taekwon – Do
mgr Jarosław Galej
Szachy

mgr Maja Podobińska
Informatyka

• Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyczno – Informatyczny, kierunek – matematyka,
• Uniwersytet w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli – przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi.

mgr Bożena Falkowska
Religia Katolicka

• Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunek –teologia
• Kolegium Teologiczne Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie specjalność- katechetyka
• Studium Przygotowania Pedagogicznego ATK w Warszawie
• Podyplomowe studia Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku, kierunek- filozofia i etyka
– kurs „Szkoła dla rodziców i wychowawców” I i II etap
– kurs „Kuźnia mentorów”
– kurs „Akademia komunikacyjna”
– kurs „Pierwsza pomocy przedmedyczna”

Ks. mgr Władysław Masajło
Religia Prawosławna

• Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie,
• Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie z Siedzibą w Jabłecznej,
• Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie,
– Kurs doskonalenia teologiczno-pedagogicznego,
– Kurs przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne,
– Kurs pomiaru dydaktycznego,
– Warsztaty dla nauczycieli religii.

Wydarzenia