Rozkład zajęć

Rozkład zajęć – „Misie”

8:00 – 8:30 schodzenie się dzieci, zabawy swobodne indywidualne, organizowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy, inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i z dzieckiem wymagającym wsparcia

8:30 – 8:50 zabawa ruchowa lub zestaw ćwiczeń gimnastycznych porannych

8:50 – 9:00 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne

9:00 – 9:20 śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku

9:20 – 09:30 czynności higieniczne, przygotowanie do zajęć

09:30 – 10:00  zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej, nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka, organizowanie środowiska inspirującego, podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych, wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą

10:00 – 11:00  przebywanie na świeżym powietrzu: spacery, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne organizowane w ogrodzie przedszkolnym

11:00 – 11:30  zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej, nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka, organizowanie środowiska inspirującego, podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych, wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą

11:30 – 11:55  zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci: tematyczne, konstrukcyjne itp.

11:55 – 12:00  czynności higieniczne przygotowujące do posiłku

12:00 – 12:30  obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku

12: 30 – 12:50  czynności higieniczne, mycie zębów

12:50 – 13:30  poobiedni odpoczynek; kształtowanie zachowań prozdrowotnych, zapewnianie dzieciom różnych form relaksu, wyciszanie za pomocą różnych technik relaksacyjnych, zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek poobiedni, realizacja pomysłów dzieci

13:30– 14:20  stwarzanie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, dowolna działalność dzieci, zabawy swobodne

14:20 – 14:30  czynności higieniczne i samoobsługowe przygotowujące do podwieczorku

14:30 – 14:50  I podwieczorek

14:50 – 15:20  organizowanie różnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka (w sali lub na powietrzu), praca indywidualna oraz dydaktyczno-wychowawcza, praca z dzieckiem zdolnym/wymagającym wsparcia, organizowanie warunków twórczej aktywności dzieci

15:20 – 15:30  czynności higieniczne przygotowujące do podwieczorku

15:30 – 15:50  II podwieczorek

15:40 – 16:00  rozchodzenie się dzieci do domu, sprzątanie sali, porządkowanie półek indywidualnych, zabawy inspirowane przez dzieci