Rozkład zajęć

Rozkład zajęć – „Rybki”

7:30 -8:15 – schodzenie się dzieci, zabawy swobodne lub kierowane przez nauczyciela; zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (doskonalące percepcję wzrokową, słuchową, motorykę); zabawy ruchowe.

8:15 – 8:30 – przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe i higieniczne; rozwijanie samodzielności.

8:30 – 9:00 – śniadanie, wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłku.

9:00 – 10:45 – zajęcia edukacyjne wynikające z podstawy programowej, stymulowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami, nabywanie umiejętności przez działanie, wspieranie działań twórczych podczas kontaktu ze sztuką,, muzyką i literaturą; przebywanie na świeżym powietrzu: zabawy dowolne i zorganizowane przez nauczyciela, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe prowadzone metodami twórczymi (R. Labana, A. i R. Kniessów, W. Sherborne itp.); zabawy swobodne w wybranych kącikach – prowadzenie obserwacji przez nauczycieli.

10:45 – 11:00 – przygotowanie do obiadu, czynności porządkowe i higieniczne; wdrażanie do samoobsługi.

11:00 – 11:30 – obiad, wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków; ćwiczenie samodzielności.

11:30 – 11:45 – przygotowanie do poobiedniego odpoczynku, kształtowanie nawyków higieny jamy ustnej; rozwijanie samodzielności.

11:45 – 13:30 – odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej

13:30 – 14:00 – przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowe; wdrażanie dzieci do samodzielności podczas ubierania się.

14:00 – 14:30 – I podwieczorek, wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłku

14:30- 15:00 – tworzenie sytuacji rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci, utrwalanie nabytych umiejętności i kompetencji, zabawy swobodne, manualne, konstrukcyjne, integracyjne, o charakterze obserwacyjnym, dydaktycznym i wychowawczym.

15:00 -15:10 -przygotowanie do podwieczorku, czynności porządkowe i higieniczne;

15:15 – 15:30 – II podwieczorek, przyswajanie zasad  kulturalnego spożywania posiłku

15:30 – 16:00 – gry i zabawy, wdrażanie do odkładania rzeczy na wyznaczone w sali miejsce; zabawy swobodne; czytanie dzieciom książeczek, opowiadań przez nauczyciela;

16:00-18:00 – łączenie grup, zabawy swobodne lub kierowane przez nauczyciela; wdrażanie dzieci do porządkowania miejsca zabawy przed wyjściem do domu