Rozkład zajęć

Rozkład zajęć – „Myszki”

8:00 – 8:50 – schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym: zabawy dowolne indywidualne lub w grupach, korzystanie z gier i układanek, malowanie przy stolikach, zabawy zorganizowane w kole, przy muzyce, ćwiczenia poranne

8:50 – 9:00 – czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do śniadania

9:00 – 9:20 – śniadanie; zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków, zachęcanie do próbowania nowych potraw

9:20 – 9:30 – przygotowanie do zajęć, organizacja sali

9:30 – 10:00 – zajęcia dydaktyczne wynikające z realizacji podstawy programowej (nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka, wspieranie działań twórczych podczas kontaktu ze sztuką, muzyką, literaturą)

10:00 – 11:00 – pobyt na świeżym powietrzu ( zabawy ruchowe lub dowolne na placu przedszkolnym, spacery), w razie złych warunków pogodowych zabawy ruchowe w sali

11:00 – 11:50 – zabawy dowolne wynikające z zainteresowań i pomysłów dzieci (tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne), obserwacja dzieci

11:50 – 12:00 – czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do obiadu

12:00 – 12:20 – obiad; wdrażanie do zachowania dobrych manier podczas spożywania posiłków, nauka prawidłowego posługiwania się sztućcami; zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz poprawną postawę przy stole

12:20 – 12:30 – czynności higieniczne, mycie zębów

12:30 – 13:00 – odpoczynek, słuchanie bajek, fragmentów książek czytanych przez nauczyciela, oglądanie książek, słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej

13:00 – 14:20 – zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci; tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, spontaniczna aktywność twórcza, zabawy dydaktyczne

14:20 – 14:30 – czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do podwieczorku

14:30 – 14:50 – I podwieczorek; zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków, zachęcanie do próbowania nowych potraw

14:50 – 15:20 – zajęcia dydaktyczne popołudniowe, utrwalenie wierszy i piosenek, zabawy ruchowe, zabawy muzyczne, plastyczne, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości lub zabawy na powietrzu

15:20 – 15:30 – czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do podwieczorku

15:30 – 15.:50 – II podwieczorek; zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków, zachowanie porządku wokół siebie

15:50 – 16:30– rozchodzenie się dzieci do domu, sprzątanie sali, porządkowanie półek indywidualnych, ciche gry i zabawy stolikowe, rozchodzenie się dzieci.