Rozkład zajęć

Rozkład zajęć – „Jeżyki”

7:30 – 8:20 – schodzenie się dzieci; zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy integrujące grupę; ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, małą i dużą motorykę, zabawy logopedyczne, obserwacja dzieci

8:20 – 8:30 – czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do śniadania

8:30 – 9:00 – śniadanie, zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz poprawną postawę przy stole

9:00 – 10:00 – zajęcia dydaktyczne w sali w oparciu o podstawę programową; zabawy dowolne dzieci w sali, oparte na spontanicznej aktywności dziecka

10:00 – 11:00 – pobyt na świeżym powietrzu (zabawy ruchowa lub dowolne na placu przedszkolnym, spacery), w razie złych warunków pogodowych zabawy ruchowe w sali

11:00 – 11:15 – czynności porządkowo, higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do obiadu

11:15 – 11:45 – obiad, zachęcanie do próbowania nowych potraw, zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz poprawną postawę przy stole

11:45-12:00 – czynności higieniczne, samoobsługowe przygotowujące do poobiedniego odpoczynku

12:00 – 13:30 – poobiedni odpoczynek (przy muzyce relaksacyjnej)

13:30 – 14:00 – czynności samoobsługowe, porządkowe, higieniczne przygotowujące do podwieczorku

14:00 – 14:20 – I podwieczorek, zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz poprawną postawę przy stole

14:20 – 15:00 – praca indywidualna, zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, integracyjne; zabawy wg zainteresowań; obserwacja dzieci podczas zabaw

15:00-15:15 -czynności samoobsługowe, porządkowe, higieniczne przygotowujące do podwieczorku

15:15 – 15:30 – II podwieczorek, zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłków oraz poprawną postawę przy stole

15:30 – 16:00 – zabawy dowolne wg zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domów, przejście dzieci do grupy zbiorczej